Znalci bez pojištění od března příštího roku u ministerstva nepochodí

Kvalitnější práce a menší chybovost. To si slibuje ministerstvo spravedlnosti od nového zákona o znalcích, který začne platit od začátku příštího roku. Pro současné znalce ale znamená výdaje a povinnosti navíc. Jednou z nich je povinné pojištění odpovědnosti s minimálním limitem milion korun.

Zákon má nahradit verzi z roku 1967, která je podle ministerstva zastaralá. V současnosti pode něj znalci vykonávají znalecké posudky a další odbornou činnost pro potřeby soudu, nebo jiných orgánů, institucí a osob. Podle nových požadavků teď musí znalci složit novou odbornou zkoušku, mít odpovídající materiálně-technické zázemí a přístrojové vybavení pro výkon znalecké činnosti a doložit požadované vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na daný obor a odvětví.

Přijatý zákon je pro justici velmi potřebnou normou, protože v souladu s evropským právem zavádí také nárok na jmenování znalcem a tlumočníkem. To povede k personálnímu zkvalitnění výkonu těchto profesí, jelikož je budou moci vykonávat pouze osoby, které splní určitý minimální standard a jednoznačné kvalifikační požadavky,“ uvedl při představení změn tehdejší ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Veškerá agenda navíc podle něj přejde právě pod ministerstvo, které do budoucna počítá s elektronizací celého odvětví.

Novou zkoušku budou muset složit také stávající znalci, kterých je podle evidence ministerstva v současné době téměř osm tisíc. Nyní kromě nových znalců musí i oni podat žádost o zápis do seznamu znalců. Na obojí mají pět let. Do té doby budou mít takzvané dočasné znalecké oprávnění. To jim ale po pěti letech zanikne. Proto je potřeba, aby i oni splnili nové podmínky a požádali o zápis do seznamů znalců.

Povinné pojištění jako novinka

Zákon kromě toho zavádí za pochybení znalců až půlmilionovou sankci. I proto bude pro znalce nově platit podmínka povinného pojištění. To musí mít každý znalec sjednané nejpozději do 26. března 2021. Limit pojištění má být úměrný předpokládaným možným újmám podle daného oboru. „Cena pojištění u nás začíná na 2 055 Kč pro samostatné znalce, zákon pro ně určuje minimální roční limit milion korun. Cena pro znalecké kanceláře a ústavy pak začíná na 4 684 Kč s ročním limitem 5 milionů korun. Kromě pojištění odpovědnosti dle nového zákona, je v ceně i obecná odpovědnost,“ říká Nela Maťašeje z Direct pojišťovny.

Sjednat pojištění je podle ní snadné a je možné ho vyřídit online během pár minut. „Pojištění jsme nastavili tak, aby vyhovovalo zákonům. Za znalce v tomto směru vše pohlídáme. Pojištění pak znalcům pomůže především v případech, kdy klientovi svou prací způsobí nějakou škodu, ať už kvůli nechtěné chybě nebo překlepu ve výpočtu,“ dodává Maťašeje.

Ihned po první platbě obdrží znalec od pojišťovny certifikát, který prokazuje sjednané pojištění odpovědnosti. „Tento certifikát pak musí znalci do šedesáti pracovních dnů poslat ministerstvu spravedlnosti. S účinností zákona 1. ledna je to tedy termín 26. března,“ upozorňuje Maťašeje.

Pojištění není povinné, jen pokud znalci vykonávají svou činnost jako zaměstnanci, společníci nebo členové znalecké kanceláře.

Informace pohromadě

Zorientovat se v nových pravidlech a povinnostech má znalcům pomoci nový informační web znalci.justice.cz, který ministerstvo spravedlnosti spustilo v listopadu. Informace na něm ale zatím nejsou kompletní. „Portál bude průběžně doplňován tak, aby obsahoval aktuální informace zejména o postupu licencování, povinnostech znalců a podmínkách pro výkon znalecké činnosti, znění příslušných právních předpisů včetně vyhlášek a odpovědí na frekventované dotazy,“ doplnil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

You may also like...