Zoo Praha se stala koordinátorem Evropského ex situ programu pro želvy obrovské

Velkého uznání se dostalo Zoo Praha. Povede nyní zcela nový program v rámci populačního managementu v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) pro želvu obrovskou. Pražská zoo se tak stane správcem celé evropské populace želv obrovských v členských zoologických zahradách. Povede také plemennou knihu. Tento atraktivní druh plaza specifický svou dlouhověkostí Zoo Praha chová již od roku 1948.

Samec želvy obrovské Boule

„Jde ze strany vedení EAZA o velký projev důvěry, že jsme schopni vést tento náročný program kvalifikovaně a provádět populační management v souladu s pravidly EAZA a na adekvátní vědecké úrovni dle nejnovějších poznatků,“ popisuje úspěch ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Je to také odraz našeho významného postavení v chovu želv obrovských a plazů vůbec.“

V současné době žije v 81 evropských institucích celkem 420 jedinců těchto zástupců největších suchozemských želv. V přírodě žijí na ostrově Aldabra a několika dalších ostrůvcích v Indickém oceánu. „V rámci programu bude zformulován dlouhodobý plán péče o populaci a  směrnice pro chov,“ přibližuje další kroky Ivan Rehák. „Nyní budou provedeny příslušné populační, genetické a demografické analýzy, výzkum reprodukční a  trofické biologie, ekologie, etologie a fyziologie. Také navážeme spolupráci s  partnery v ostatních regionech a partnery z oblasti ochrany in situ.“

Zoo Praha má želv obrovských ve svém Pavilonu velkých želv hned deset. „Je to důkaz, že bereme chov želv obrovských velmi vážně. Jde také o impuls k zintenzivnění chovatelské péče v celoevropském měřítku,“ dodává kurátor plazů Petr Velenský.

You may also like...