Adriana Krnáčová pokřtila svoji novou knihu 21 DNÍ

Stane se vám životní tragédie a může mít mnoho podob. V případě Adriany Krnáčové to byla rakovina prsu, která ji srazila na dno. Dlouhá a komplikovaná léčba, ztráta prsu, odchod životního partnera v nejtěžší fázi. V tuto chvíli to mohla vzdát anebo hledat cestu ven, protože psychika hraje v léčbě rakoviny zásadní roli.

Adriana na to šla přes studium neurovědy a lidské psychiky. Její kniha je proto nejen osobní zpovědí, ale také návodem, jak se vyrovnat s životní krizí a vyjít z ní jako člověk, který ji vezme jako impuls ke změně svého životního programu.

Petra Tesařová Adrianu osobně léčila a stála jí po boku během komplikací spojených jak s léčbou, tak osobním životě. Navedla ji na bližší studium tématu, proč muži své ženy opouštějí v jedné z nejhorších životní situací, což rakovina prsu bezesporu je.

Jiří Ježek, přítel a velká opora Adriany během nemoci. Dodával jí sílu, diskutovala s ním své postoje a názory na svou situaci, pomáhal ji nalézat její možná řešení.


O knize

Často se mluví o rakovině jako takové, méně už pak o tom, že v sedmi z deseti případů přítel či manžel opustí nemocnou ženu, pro kterou se již tak náročná situace stává ještě tíživější.

Přitom právě psychická pohoda a péče i empatie blízkého člověka jsou pro úspěšné překonání nemoci neméně důležité jako samotná léčba. Ocitne-li se někdo v takové nelehké životní pozici, potřebuje akutní pomoc v podobě tzv. přeprogramování mysli na pozitivní trajektorii myšlení.

Podle dlouholetého výzkumu v oblasti neurovědy toto přeprogramování trvá nejméně 21 dní. Autorka je důkazem toho, že dodržení patřičných postupů přinese úspěch.

Při psaní této knihy autorka vycházela z vlastní zkušenosti, studia a vnitřní potřeby poskytnout pomoc, ukázat cestu ven z temna a dodat odvahu onkologickým pacientkám a lidem v životních krizích obecně.

Adriana Krnáčová

Kunsthistorička, manažerka, bývalá politička a spisovatelka (2020 vydala knihu Zpupnost o svých zkušenostech z politiky). V minulosti ředitelka Sorosova centra pro současné umění, ředitelka Transparency International, ředitelka komunikace Johnson&Johnson, primátorka Prahy, konzultantka.

You may also like...