Novinka od Jan Melvil Publishing: Bessel van der Kolk – Tělo sčítá rány

Nakladatelství Jan Melvil Publishing přináší čtenářům titul Tělo sčítá rány, bestseller číslo 1 podle New York Times. Autor Bessel van der Kolk, přední světový odborník na trauma, strávil více než 30 let prací s obětmi různých traumat. I díky jeho poznatkům a zkušenostem se nyní můžete vydat na možná dlouhou, ale nadějnou cestu k lepšímu a plnějšímu životu.

Trauma nelze obejít. Jeho následky zažívají mnozí – možná vy, možná vaši blízcí, vždy však ovlivňuje životy celého okolí. A není v silách trpícího, aby bez pomoci zvládl projevy v podobě depresí, chronických potíží, alkoholismu, sebepodepresí, chronických potíží, alkoholismu, sebepoškozování, obezity či pocitů studu a osamělosti.

Bessel van der Kolk popisuje s laskavostí a otevřeností příběhy, s nimiž se setkal v klinické praxi, a dělí se o výsledky svých výzkumů v oblasti terapie posttraumatické poruchy. Prokázal jimi, že zanedbané či zneužívané děti, účastníci nehod a katastrof, váleční veteráni či oběti násilných činů, potřebují víc než medikamenty. Skutečné uzdravení vede přes hledání cesty k sobě samým, k vlastnímu tělu, které si v nekonečné smyčce udržuje otisk prožitého utrpení. V knize odhaluje, jak prožité trauma negativně ovlivňuje tělo i mozek a mění schopnost ovládat se, vnímat se, zažívat radost, potěšení a důvěru. Popisuje také, jakou roli hrají v rozvoji vývojové traumatické poruchy geny a hormony, v neposlední řadě též rodičovská láska a péče v prvních letech života.

Druhou část knihy věnuje van der Kolk inovativním léčebným postupům. Autor své pacienty vybízí, aby se zapojili do libovolné formy práce s tělem, která napomáhá obnovení zdravého vztahu k sobě i k druhým. V knize proto najdete doporučení metod neurofeedbacku hypnózy, meditace, ale také sportu, tance, psaní či kurzů herectví. Ve své oceňované knize nabízí přístupným způsobem naději všem, kdo prožitým traumatem trpí, v neposlední řadě pak i jejich blízkým a pečovatelům.

V knize se mimo jiné dozvíte:

  • Traumata zažíváme všichni, jsme na ně jako lidé stavění, byť nikdy nejsou bez následků. Neumíme-li však porozumět vlastní mysli a tělu, utrpení se prohlubuje.
  • Sebedestruktivní chování je často vyvoláno snahou znovu cítit a získat kontrolu nad svým životem.
  • Projevy traumat mohou simulovat psychiatrické diagnózy, terapie je však neúčinná, pokud neřeší skutečnou podstatu potíží.
  • Trýznění lidé popírají realitu a oddělují se od ní, aby přežili. Přestávají tak chápat, kým jsou, co cítí, a čemu a komu mohou důvěřovat.
  • Volba profesionálního terapeuta je důležitým krokem v terapii. Jak poznat toho správného? A kdy zapojit psího kamaráda?
  • Většina významných iniciátorů společenských změn zná trauma důvěrně z osobní zkušenosti. Oprah Winfreyová, Maya Angelouová, Nelson Mandela a Elie Wiesel… Přečtěte si životní příběh kteréhokoli vizionáře a najdete postřehy a touhy plynoucí z toho, že museli čelit zkáze.

O autorovi

Prof. Bessel van der Kolk je zakladatelem a bývalým lékařským ředitelem Kliniky pro léčbu traumatu v Brookline v Massachusetts. Působí také jako profesor psychiatrie na Lékařské fakultě Bostonské univerzity a ředitel Národní sítě pro komplexní léčbu traumatu. Žije v Bostonu.

https://www.melvil.cz/kniha-telo-scita-rany/

You may also like...