Amazon podporuje organizaci Nadání a dovednosti, která pomáhá dětem z dětských domovů při startu do života

Amazon k příležitosti Mezinárodního dne dětí finančně podpořil organizaci Nadání a dovednosti o.p.s., která soustředí svou činnost na pomoc dospívajícím dětem z dětských domovů nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí při jejich startu do samostatného života. Dar 135 000 Kč bude využit v rámci projektu Rozhled. Ten nabízí mladým lidem ve věku 17–21 let mentoringový program zaměřený na volbu kariéry a rozvoj dovedností, které jim umožní se lépe uplatnit na trhu práce.

Je to právě tato skupina mladých lidí, která se při hledání vhodného zaměstnání často potýká s problémy. V mnoha případech jim chybí pozitivní kariérní vzory, finanční a právní gramotnost, pracovní návyky nebo povědomí o tom, jak široká škála pracovních pozic na trhu práce vůbec existuje.

Dospívající lidé odcházející z dětských domovů jsou proto výrazně ohroženi potenciálními finančními problémy. Dle dotazníkového šetření organizace Nadání a dovednosti, do kterého se zapojilo 165 mladistvých z 15 dětských domovů, má více než 82 % z nich strach, že nenajdou vhodné bydlení a více než 70 % z nich se obává finančních potíží nebo nedostupnosti zaměstnání.

„V praxi vidíme, jak velmi náročný a stresující proces je pro tyto mladé lidi odchod z dobře známého prostředí, zvlášť když na ně najednou čeká mnoho důležitých povinností, jako hledání bydlení i zdrojů financí. My se je v rámci našich projektů snažíme na tyto události dopředu připravit a start do dospělého života jim co nejvíce zjednodušit,“ popisuje ředitelka společnosti Nadání a dovednosti Linda Hurdová.

Společnost Amazon se rozhodla částkou 135 000 Kč podpořit projekt Rozhled, který své aktivity v rámci organizace Nadání a dovednosti soustředí právě na oblast výběru kariéry, hledání vhodného zaměstnání a využití užitečných schopností a dovedností. Jeho cílem, jak už název sám napovídá, je poskytnout účastníkům rozhled v možnostech, které jim svět z hlediska práce a osobního rozvoje nabízí.

Součástí projektu je mnoho workshopů, kde se účastníci seznámí s fungováním pracovního trhu, napíší si své CV, procvičí svou sebeprezentaci a získají další dovednosti potřebné na pracovním trhu. Dále jsou pro ně připravené exkurze a stáže do firem a institucí, individuální kariérní poradenství i mentoring. „Žijeme ve 21. století, takže i naše účastníky se snažíme připravit na nejrůznější inovativní postupy a trendy z oblastí online světa a technologií, které doprovázejí stále více aspektů našich životů, včetně práce,“ dodává Linda Hurdová.

„Uvědomujeme si, jak těžký může být začátek samostatného života pro některé mladistvé, kteří z dětských domovů odcházejí. Proto jsme projekt Rozhled rádi podpořili a všem jeho nynějším i budoucím účastníkům necháváme v Amazonu dveře otevřené – ať už pro uskutečnění exkurze nebo při hledání zaměstnání,“ řekla PR manažerka Amazonu Miroslava Jozová.

Foto: Daniel Šeiner

You may also like...