Anatomie obrazu Štefana Tótha na předaukční výstavě Galerie KODL

Akademický malíř Štefan Tóth se doposud věnoval propagaci svých děl především pro zahraničí. Protože si ale pro místo svého uměleckého působení i život s rodinou vybral Prahu, zaměřil se od počátku letošního roku také na prezentaci svých děl v českém prostředí. Některá jeho díla se stala součástí institucionálních sbírek jako například Kunsthalle Praha.

A protože s jeho obrazem pod názvem Modern Art Terms (2018) dosáhl na aukci v Galerii KODL autorského rekordu, bylo rovněž do té následující vybráno jeho další dílo. A to i s ohledem na rostoucí zájem o tvorbu Štefana Tótha. Nově bude v květnové aukci Galerie KODL o přízeň bojovat obraz s názvem Constructions (2015). Obraz ale mohou vidět i všichni ti, kdo se zrovna nechystají kupovat umělecké dílo. Příležitost budou mít na předaukční výstavě k 89. aukci Galerie KODL konané pro veřejnost v termínu od 1. do 27. května tohoto roku. Zde se zájemci seznámí se všemi díly, která se na aukci představí. Mohou si tak udělat představu o aktuálním dění na trhu s uměním převážně české provenience.

Štefan Tóth zde v průběhu května pro zájemce představí v rámci komentované prohlídky nejen obraz Constructions, ale i inspirativní zdroje své tvorby, například proč je tolik fascinován právě starými mistry, kterým se převážně věnuje. Aktuálně se umělec připravuje také na skupinovou výstavu s názvem „Umění už je nuda“ konané v Galerii HYB4 – Kampus Hybernská. Tady představí svůj nový obraz After Rembrandt No. 5, a dále také monumentální malbu s tajemným názvem „A“, jenž je reminiscencí obrazu Madonna of the Dry Tree, který kolem roku 1465 namaloval významný nizozemský malíř Severské renesance Petrus Christus. 

Obraz Constructions je z roku 2015 a jedná se o poslední dostupnou malbu ze série Anatomie. Tři obrazy ze stejného cyklu má ve sbírce Kunsthalle Praha, ostatní jsou v privátních sbírkách. „Slovo anatomie svým způsobem napovídá, že mým záměrem bylo umělecky zkoumat, jakou vnitřní sktrukturu je obraz schopen pojmout. Zda má architektura námětu a zvolený způsob malby vnitřní spojitost a za jakých podmínek by divák mohl mít rád komplikované až šifrované způsoby vyprávění, jak je tomu v malbách tohoto cyklu,“ komentuje k sérii její autor.

V případě obrazu Constructions jde o kompilaci dvou námětů umělce Jindřicha Štyrského, a to na jedné ploše plátna. Pozadí je namalováno podle Štyrského koláže, která byla inspirována rozepsanou povídkou Přísaha od Karla Hynka Máchy. Tato koláž se nachází v privátní sbírce v Paříži. Na obraze se dále objevuje motiv z dalšího Štyrského díla, tentokrát jde o obraz Akáty z roku 1931, který je součástí sbírek NGP. Obraz Constructions byl vystaven na samostatných výstavách Holistic Principle v Garage Gallery Karlín (2018) a Soggiorno v Galerii Bím, Dobřichovice (2020).

Proč se ve své tvorbě zaměřuji především na odkaz starých mistrů je dáno mým zájem o technologii a techniku malby. Pokud zkoumáte tato formální východiska, tak nemůžete opomenout staromistrovské techniky. Svým způsobem ctíte a užíváte techniky mistrů malířských cechů, abyste dospěli alespoň k částečné dokonalosti a obraz tím pádem uměli představit nejen z jeho estetického hlediska. Proto tak rád pracuji s lazurami (jedná se o nanášení poloprůhledné barvy na předchozí barevnou vrstvu, pozn.) nebo technikou šerosvitu, kdy v menších i velkých kompozicích střídám osvětlená a zastíněná místa.  Postupné kladení barev pomocí lazur, míchání značného množství odstínů, komplikované až dramatické kompozice šerosvitu, to vše vytváří myšlenkový prostor pro silné emoce, které by divák měl z díla vyčíst.

Na druhou stranu je potřeba zmínit, že popisované techniky jsou poměrně složité a tvorba obrazu proto trvá někdy 3 až 6 měsíců, samozřejmě záleží na velikosti plátna. Dílo pak má i větší hloubku, jedná se o takové obrazy, před které se můžete postavit opakovaně a stále v nich máte co objevovat, neustále k Vám promlouvají. To je podstata mé tvorby, to je i podstata toho proč lidi daná díla zajímají a proč je také následně kupují. Pro tuto symbiózu vzájemného oslovování a nonverbální komunikace,“ uvádí MgA. BcA. Štefan Tóth, Ph.D.Obraz Constructions jsem si pro svoji tvorbu vybral z důvodu jeho mnohoznačnosti. Představuje tolik protikladů anebo vzájemností, že mám pocit jako by existoval ještě dříve, než jsem začal s malováním této série. Celá kolekce s názvem Anatomie, je vlastně laboratoří emocí a myšlenek, jak vytvořit působivý příběh na ploše plátna, který by se fakticky uskutečňoval až v mysli diváka, když se dívá na obraz. Právě kombinace stylů a námětů na obraze Constructions dovolují naší imaginaci tolik prostoru, kolik jsme ochotni podstoupit. To bylo i hlavním důvodem, abych začal komponovat/malovat právě toto dílo a nikoli jiný obraz,“ dodává Štefan Tóth.  

Aktuálně připravované výstavy s dílem Štefana Tótha:

Předaukční výstava k 89. aukci Galerie KODL konaná ve dnech 1.5. – 27. 5. 2023. Po–⁠Ne 10:00–18:00 hod. Ta je určena pro širokou veřejnost. 

Komentovaná prohlídka se Štefanem Tóthem se uskuteční v květnu.

89. aukční den Galerie KODL proběhne 28. 5. 2023 12:00 hod.

HYB4 Galerie – Kampus Hybernská: Obrazy, jak Rembrandtův originál, tak dílo After Rembrandt No. 1 Štefana Tótha, byly v roce 2014 vystaveny ve Šternberském paláci u příležitosti návratu Rembrandtova obrazu Učenec ve studovně do stálé expozice Národní galerie Praha – Šternberský palác. Rembrandtův obraz byl téměř rok restaurován a rozsáhlý výzkumný a restaurátorský projekt byl finančně podpořen prestižním patronem Bank of America Merrill Lynch. Nový obraz After Rembrandt No. 5 Štefana Tótha bude součástí výstavy s názvem „Umění už je nuda“ konané v HYB4 Galerii – Kampus Hybernská od 28.04. do 26.5. 2023. Zde bude vystaven spolu s dalšími díly absolventů Intermediální školy prof. Milana Knížáka.

Díla Štefana Tótha jsou zastoupena ve sbírkách: Národní galerie Praha, Kunsthalle Praha, Yvon Lambert Collection (Avignon), Barceló Foundation Collection (Palma de Mallorca), The Sublime Hyacinth Collection (Praha).

You may also like...