Astrologova středa 25.8.2021 – Hledání porozumění

Z mnoha dnešních aspektů jsem si vybral ten podle mně nejdůležitější, opozici Luny s Chironem v Beranu s Venuší ve Vahách.

Delší doby se řeší vztahy, nestabilita poměrů, nesoulad a neharmonie ve společnosti. Dnešní den může v mnohém přispět ke sblížení stanovisek nebo dokonce jen k prostému pochopení. Venuše ve Vahách hledá vnější harmonii. Jejím ideálem je dokonale propojený svět založený na sdílení společných, vzájemných i individuálních hodnot. Luna v Beranu jde za svým, prosazuje čin, akci, je pro spojení motivu s odpovídajícím vyjádřením, nejlépe hned a jasně. Jak se tyto dvě planety mohou dohodnout? Právě. Dostaly se do opozice a tedy do pozice, kdy jsou do domluvy vedeny, do porozumění směřovány.

Dnešním hlavním motivem je tedy porozumění nejasnostem, nalezení problémů (no ony si našly nás), pojmenování procesů a hledání řešení jak spojit to, co se oddělilo. Slovo od významu, myšlenka od skutku, pocit od srdce, člověk od člověka, národ od národu … Ne nadarmo ve spojení s Lunou je i Chirón. Jsme velmi citliví, ba přecitlivělí. Jsme vnímající a ještě bychom měli umět udělat to správné řešení. Cítíme a jednejme. Ne vždy se vyřeší, ne pokaždé se dneska dohodneme. Je to otázka zralosti témat, úrovně vyspělosti, na kt. hledáme řešení a také samozřejmě vstřícnosti vůči sobě a lidem okolo.

Úloha Chironu v Beranu je dvojí. Na jedné straně prohloubí krizi, ukáže na nesrovnalosti, připomene staré související události, promluví v bolesti. Na straně druhé Chiron přijde se spolucítěním, účastí, s možností sdílet prožitky. Dává šanci na otupění ostří, na smíření, pro milosrdnost a hledání porozumění. Prožíváme zajímavý den. V předchozích hodinách a dnech jsme bojovali, svářili se. Ať v sobě nebo ve vnějším světě. Dnes můžeme, říkají aspekty, na chvíli zapomenout na bolest, hněv a nesoulad a dají se tak hledat a možná i nacházet smysluplné cesty.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...