Astrologova středa 29.6.2022 – Novoluní v Raku

Na 8. stupni Raka se scházejí Slunce s Lunou. V kvadratuře s nimi je Jupiter v Beranu, důležitou roli hraje Lilith, která je v konjunkci s dvojicí světel (tedy s Lunou a Sluncem). Tématem novu je vždy ukončení, začátek, iniciace. Nov má tu sílu překlenout toto období obav z konců a počátečních rozpaků, přichází a je naším přirozeným průvodcem tam, kde se poddáme běhu věcí a projevíme v tomto rámci jasné přání.

Tématem račího novu je vždy náš vnitřní svět, osobní sféra, oblast citů, rodina. Mistrovstvím je, pokud dovedeme načasovat naše témata tak, aby pasoval na nov. Dobré je, když dovedeme využít energii novu k tomu, abychom něco důležitého uskutečnili. Žádoucí je uvědomit si, že procházíme přes práh, kt. odděluje to, co bylo od toho, co bude. A pokud si všimneme, co ten práh představuje.

Aktuální témata bychom měli. Můžeme k nim samozřejmě přidat dojmy, pocity na straně našeho nitra. Vzpomínky a návraty k minulým citům a emocím též. (Doporučuji přečíst aspoň zběžně Máchův Máj, který, ač se odehrává v květnu, je vyloženě račí).

Astrologicky si všimneme Jupiteru v Beranu. ten kazí idylu, protože v nepříznivém aspektu má potřebu emoce, city a vůbec vše předchozí co jsme si tu napsali, nemístně nafukovat, zveličovat a hledat v citech, emocích a jejich procesech to, co tam není nebo nemůže být. Je tu tedy jednoznačná výzva ke střízlivosti a k vlastní cestě za pravdou. Hledejme ji, ptejme se na ni a nespokojme se s odpověďmi jiných. Možná pravdu mají, ale to, co nemají, jsou naše zkušenosti.

Lilith v konjunkci s Lunou a Sluncem přináší pocit nedosycenosti, nedovoluje zakončit. Ještě a ještě se chceme sytit a napájet tím, co už by mělo být za tím pomyslným prahem. Otáčíme se, vracíme, obracíme se k minulým citovým a emočním situacím a tématům namísto toho, abychom šli dopředu a tvořili takové situace nové. Odmítněme staré vzory, však si přece umíme vytvořit nové! Tady se dá využít konfrontační role Jupiteru v Beranu. Máme přece svou hlavu a nikdo nám nebude vnucovat svůj pohled.

Všímáte si, jak velmi osobně, intimně a docela emotivně tady řešíme základní otázky a potřeby našeho ega, naší duše, kt. se právě během račí sezóny obrací do sebe sama a přitom paradoxně hledá podporu zvenčí? Zkusme tak i my. Zkoumejme vlastní potřeby a neváhejme si o cokoli požádat.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...