Astrologovo pondělí 5.9.2022 – O aspektech

Padlo tady před několika dny téma nepříznivých předpovědí. S tím vyjádřením je to ošemetné. Aspekty tam nahoře jsou pro všechny stejné. Jen je každý pod osobním úhlem pohledu (podle vlastního horoskopu) vidí jinak. A nepříznivé, příznivé … říkejme jim raději složité, jednoduché. Přece jen jsme na poli astropsychologie, kde je ve středu dění člověk a jeho vnitřní svět, který je motivací pro činy a dění v tom světě vnějším. Jednoduché aspekty pak podle astropsychologie události zjednodušují, přicházejí s podporou, s energií, tím vidíme více možností a otevírá se nám svět. naopak nepříznivé aspekty procesy zesložiťují, svět vnímáme jako náročný, není dost energie, tím pádem radosti, odvahy … a aspekty nás tak nutí k akci. Jako ideální bychom mohli brát mix nepříznivých a příznivých aspektů. Někde nám život (svět, vesmír, procesy, lidi kolem atd.) vyjde vstříc a je tak chuť, energie k tomu, abychom se ponořili, zakousli do svých úkolů. A možná dojde i na slavnou transformaci.

Tím se dostáváme k dnešní aspektům. Ty nepříznivé jsme tedy pojmenovali jako zesložiťující. Co tedy dneska bude složité? Určitě opozice Merkur – Jupiter. S ní stále trvají potřeby něco prosazovat, dávat najevo, manifestovat, něčemu rozumět, obhajovat, hlásat. Samotná nepříznivost tkví v tom, že se musíme snažit, překonávat bariéry (třeba ostych) vnitřní i vnější (nechuť se prezentovat vůči autoritám).
Podobně bychom si mohli rozebrat příznivý trigon Mars – Merkur. Slova a myšlenkou prýští, tečou, slina je nese na jazyk. Někdy je razance slov docela velká, je vnímána jako přirozená (tam už to může být i nepříjemné). A co slova, dějí se záležitosti drsnější (ode zdi až ke zdi), stojí nás dost úsilí toto vybalancovat a ustát. Jako drsné totiž můžeme vnímat i to, co jsme doposavad brali jako normál.

A příznivý, tedy fajn je i trigon Merkur – Luna. Tenhle aspekt je fungl nový a usnadňuje nám komunikaci, přemísťování, improvizaci. Ale i výměnu myšlenek (uvažme, jestli je to oportunismus, chytrost nebo improvizace). Každopádně zde bude usnadňující podpora v tom, že vše propojující půjde snáz a budeme to vnímat kvůli pozici obou planet v zemských znameních jako hodnověrné, respektuhodné a seriózní. Tak tedy vzhůru k novým úpravám svých postojů, pohledů na svět a názorů!

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...