Astrologovo pondělí 6.12.2021 – Hned

Slunce, to se staví ve Střelci do opozice s Lilith v Blížencích. Venuše s Plutem jsou v Kozorohu a úsporně, vytrvale a cílevědomě pracují na budoucnosti. Tento aspekt je i aspektem loajality, věrnosti myšlenkám a ideám. Zejména těm nadčasovým. Víra se tu proměnila v trpělivost. Největší důvěru vkládáme tudíž ve vlastní činy, do vlastních rukou. Nadčasová témata jsou dneska hlavním motivem. Dnes je ideální den k tomu, abychom se přesvědčili, přesvědčovali ostatní. Pokud budeme operovat s praktickými a konkrétními daty, výzvami, je šance, že se nám podaří vytvořit strukturu budoucích věcí. Venuše s Plutem je samozřejmě i o vyřčených a zdůrazněných hodnotách i přáních. O tom, že se nedá něčemu důležitému vyhnout.

Luna trigon Uran je o lehké náladě, lehké jak bublinky lehkého vína. Skutečně, kdo umí, dovede být nad věcí. Tak jak dovedeme lehce konverzovat a sdílet, tak je složité vize uskutečnit. Můžeme ale leckoho inspirovat, nadchnout a dosáhnout v tom dál než obvykle. Také jsou ve hře překvapení, vlivem trigonu především ta příjemná, kt. nás dovedou posunout dopředu.

Opozice Slunce – Lilit nás upozorňuje na to, že je potřeba být obezřetní. Neměli bychom se pouštět do zbytečných sporů. A že nám jich dnešek naservíruje docela dost. A když se nepovedou konflikty vnější, budeme stavěni do konfliktů vlastních, vnitřních. A také jsme konfrontováni s vlastními strachy. Každý jej má trochu jiný. Společné mají ovšem to, že nejsou skutečné, obáváme se víceméně toho, co nás zasáhlo kdysi v minulosti, nejpravděpodobněji v dětství. Je čas se od tohoto odstřihnout.

Dnešní den nás tak bude stavět do poněkud vypjatých situací a osud bude pozorovat, jak si v nich poradíme. Neměli bychom řešení odkládat na nějakou vzdálenou budoucnost. Co můžeme udělat nyní, zkusme tedy hned.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...