Astrologovo úterý 15.11.2022 – Odlehčení

Dnešnímu nebi bude vládnout trigon Venuše – Jupiter. Aspekt je to krásný, v příznivém spojení se budou nacházet oba dobrodějové. Mělo by tedy být přáno všemu, co směřuje k vyváženosti, harmonii. Zejména půjde-li o záležitosti umělecké, spirituální. Ale také bude podpořeno vzájemné a smírné jednání a zásadní a konkrétní řešení.

Venuše je ve Štíru ve vyhnanství a tak aspekt může podpořit nejen všechny Venuše, ale i nás, jejich majitele v tom, abychom našli svou hodnotu a abychom se opět po čase dovedli orientovat nejen v prostoru, ale i aktuálních úkolech. Trigon nepředpokládá velké juchání, přece jen Venuše je slabá a Jupiter sice ve svém znamení, ale retrográdní a pomalý. Naděje, po níž většina z nás po komplikovaném minulém týdnu touží, tak přijde po špičkách a spíš prostřednictvím stabilních hodnot, uvědomění si vlastních kvalit a schopnosti řešit své problémy. Odlehčení bude tak spočívat v tom, že si uvědomíme, že břímě, jež máme na sebe naložené, lze v klidu předat dál.

Pozornost bychom měli věnovat trigonu Lilit – Slunce, který postupně nabíhá a hrozí zkreslením situace a nesprávnými úsudky. Labilnější jedinci mohou nabýt dojmů, jež souvisejí s realitou opravdu jen okrajově. Můžeme pátrat po tom, co v životě chceme, nicméně cíle se budou mihotat v dálce, případně rozplývat v mlze. Chce to takřka rentgenový zrak k tomu, abychom prohlédli závojem mlh a viděli, že vše pro nás důležité je stále na svých místech.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...