Astrologovo úterý 19.7.2022 – Venuše vstupuje do Raka a Merkur do Lva

Zásadně se mění rozložení sil. S račí Venuší se stáváme citlivějšími a vnímavějšími vůči citovým projevům. Naše hodnoty budou po několik týdnů založeny na rodinných vazbách a na společných prožitcích. Do popředí se dostává i péče, může nás překvapit, jak umíme my nebo ti kolem nás být starostliví.

První dny s račí Venuší může přijít citový zmatek. Doposud zdánlivě povrchní události přijímáme opravdu citově, vnitřně. Zajímáme se o pocity druhých a nejspíš sobě, ale i jim chceme plnit jejich sny. Vymezujeme se na základě citových kvalit a hodnot a tak projevy nás i ostatních mohou být více, ale i méně iracionální.
Merkur ve Lvu přichází s radostí v jednání. začínáme se zajímat doslova o vše, co se hýbe. Na čelních místech se objevuje téma zábavy a zážitků. Rovněž tak ego stojí v popředí a hlásí se o svá práva. Uvědomujeme si, že pokud něco potřebujeme sdělit, měli bychom to skutečně jasně říci a rovněž tak i jednoznačně konat. Lví Merkur zajímají veškeré detaily a nenechává ho chladným nic, co se týká osobnosti.

První dny s Merkurem ve Lvu můžeme vnímat to, že se lidé (ke kterým ale patříme i my) chtějí více prosazovat. Mluvíme o sobě, komentujeme vlastní jednání. Chceme se úžeji propojovat s těmi, kt. jsou pro nás důležití. Nejspíš i nahlédneme na to, co nás mohlo trápit v předchozích dnech za opozice Pluta se Sluncem a Merkurem. Potvrdíme si to, pro co jsme se rozhodli a budeme v nastalém trendu pokračovat nebo si zásadně vyvrátíme nedávná rozhodnutí a začneme jednat zcela jinak. Můžeme být první dny i zmatení a můžeme se pouštět spontánně do chaoticky nesoustředěných akcí.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...