Astrologův čtvrtek 9.2.2023 – Sdílení a doteky

Mars s Chironem v sextilu zajišťují citlivost. Dobře vnímáme účinek a dopad vlastních slov. Má to několik výsledků. Můžeme opravit špatný dojem, jenž jsme zanechali. Dostáváme a dáváme druhou šanci. Zklidní se mluva i komunikace. Je znát to, co je důležité. Umíme sdělit to podstatné. Důležitá slova jsou brána vážně. Dovedeme přijmout myšlenky a snažíme se je pochopit. Chceme jednat podle toho, co bylo řečeno.

Aspekt má vliv i na vztahy sourozenecké, partnerské a třeba i ty, co vnímáme jako narušené, nestabilní, nerovné. Je otevřená možnost k nápravě, k vylepšení nebo minimálně pro to, aby každý řekl, co má na mysli.

Merkur v konjunkci s Plutem v Kozorohu, to je jiná liga. I z této strany přichází podpora komunikaci, sdílení a vztahům. Ale trvá se na tzv. transformaci. Je třeba, aby slova něco změnila, myšlenky skutečně něco řekly, výzvy byly přijaty a názory byly vyslyšeny. Více než kdy jindy je pro nás důležitá blízkost a dotek. Potřebujeme cítit, že nejsme sami. Na myšlení, na práci, na city, na život vůbec.
Mohou se objevovat překvapivé informace, můžeme zjišťovat, jak věci opravdu jsou. Je čas na zásadní prohlášení. Vše bude mít svou váhu.

Luna ve Vahách pracuje s motivacemi. A že budou vahovské, budeme hledat vnější harmonii, sounáležitost, pospolitost a estetiku života. Aktuální vládce Luny, totiž Venuše je v Rybách a běží do konjunkce s Neptunem. Hodně z toho, co tu bylo o několik řádek výš napsáno, se tak děje spíš v duchu, v rámci atmosféry, intimního sdílení, v myšlenkách a představách. Můžeme se tak snadněji dostávat do rozporu mezi představou a očekáváním. Na druhou stranu jsme o dost tolerantnější než jindy.
Suma sumárum si můžeme říci, že dnešní den je o spojování, o prostoru a lidech kolem nás a samozřejmě také o toleranci.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...