Inženýrská komora zdarma poradí, jak bezpečně na instalaci obnovitelných zdrojů energie

Novela energetického i stavebního zákona, nové nařízení Rady EU, nové metodiky českých ministerstev… Na konci ledna 2023 se změnila řada právních předpisů, které mají jednotného jmenovatele: usnadnění instalací a provozu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), která sdružuje 32 000 autorizovaných osob, mezi nimiž je i řada projektantů a stavitelů malých fotovoltaických elektráren (FVE) a dalších výroben energií z obnovitelných zdrojů, však varuje před některými úskalími vyplývajícími z nové legislativy. Spojuje je snaha snížit spotřebu energie a naopak zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie, často však na úkor dodržení technických aspektů či zajištění bezpečnosti těchto instalací. To však ohrožuje efektivnost vynaložených finančních prostředků. 

Postupná opodstatněná liberalizace podmínek realizace obnovitelných zdrojů energie však nesmí být na úkor kvality a bezpečnosti těchto zařízení a staveb. Proto všem stavebníkům doporučujeme zapojení autorizovaných osob do přípravy, realizace i údržby fotovoltaických elektráren,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. 

I s ohledem na množství nových podmínek, termínů a předpisů se ČKAIT rozhodla zájemcům nabídnout aktivní pomoc nejen v oblasti OZE. V rámci veletrhu Střechy Praha na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech bude od čtvrtka 9. února až do soboty 11. února vždy od 10:00 do 17:00 hodin v provozu Stavební poradenské centrum ČKAIT. 

Přítomní odborníci budou v hale 4 na stánku číslo 436 vlastníkům nemovitostí i podnikatelům k dispozici pro bezplatné individuální konzultace. Zaměří se na témata, jako jsou vady staveb, plísně a jejich odstraňování, vytápění a větrání, technické zařízení budov či instalace OZE. „Díky přítomným odborníkům budeme schopni zodpovědět řadu dotazů přímo na místě, a to ve vztahu ke konkrétním problémům tazatelů,“ shrnuje Ing. Dominika Mandíková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT. 

Kromě toho ČKAIT v pátek 10. února 2023 od 10 do 14 hodin ve vstupní hale II v Konferenčním sále 1 pořádá konferenci Fórum 2023 – Fotovoltaika aneb střecha jako zdroj energie. Registrovaní zájemci mají vstup zdarma, ale kapacita sálu je již naplněna. Vstup pro ostatní zájemce bude možný jen v případě, že se nějaké místo uvolní.

Co zazní na konferenci? V Česku jsou nejvíce poptávané fotovoltaické elektrárny pro rodinné a bytové domy nebo sídla firem. Právě v této kategorii došlo k největší změně, kdy – zjednodušeně řečeno – u energetických zařízení s výkonem do 50 kW není třeba při splnění předepsaných podmínek žádat žádný druh povolení, ani licenci od Energetického regulačního úřadu. 

Oceňujeme, že podle právních předpisů už nebude posuzována podmínka, podle níž OZE nesmí měnit vzhled stavby. Ale zůstávají nám nástrahy zejména v otázkách zatížení nosných konstrukcí stavby nebo naplnění požadavků požární bezpečnosti z hlediska přístupnosti a další údržby souvisejících konstrukcí jako například střešní krytiny. Z praxe víme, že minimálně v těchto dvou parametrech dochází při instalaci FVE prakticky vždy ke změnám stavby,“ vysvětluje Ing. Ladislav Bukovský, autorizovaný inženýr a předseda oblasti ČKAIT Praha, podle nějž za všechny úpravy, nejsou-li navrženy autorizovanou osobou, plně odpovídá stavebník či majitel budovy.

Konference Fórum 2023 – Fotovoltaika aneb střecha jako zdroj energie se zaměří právě na rizika spojená s masivním rozšířením solárních elektráren na různých typech staveb. Fotovoltaické systémy budou přizvaní odborníci hodnotit z mnoha úhlů, například:

  • druhy fotovoltaických modulů a jejich vhodnost pro střešní instalace
  • rizika pro střešní fotovoltaické systémy z hlediska ochrany před bleskem
  • FVE z hlediska splnění požárně-bezpečnostních norem a jejich chování při požáru
  • FVE z pohledu stavebního projektanta a statika
  • OZE a jejich využití společnou energetickou komunitou v Praze
  • dotační tituly Státního fondu životního prostředí

You may also like...