Astrologův úplňkový čtvrtek 1.10.2020 – Já a svět

Úplněk bude těsně necelou hodinu před půlnocí. Slunce ve Vahách a Luna v Beranu. Půjde tu o vztahy k lidem, o vztahy ke světu, o vztahy ke vztahům. Takže vycítíme, vytušíme, porozumíme, pořešíme, zažijeme a definujeme. V ideálním případě to půjde hladce a rychle. V jiných případech tak uvidíme, co nefunguje a v těch optimistických i to, co by fungovat mělo. Tématem je začlenění se a vytvoření v tuhle chvíli ideálních dohod, smluv a vztahů. A že nic netrvá věčně, leccos bude třeba pozměnit. Možná i úhel pohledu na dění kolem sebe, na vztahy, ve kterých žijeme i na sebe sama, jak žijeme spolu s lidmi.

Kromě toho se Venuše ve Lvu dostane do zajímavé pozice. Až do svého opuštění znamení Lva, to bude v pátek před půlnocí, nevytvoří žádný aspekt s jinou planetou. Luna, která běží Beranem, ji v přesném trigonu nedostihne. Jedná se o poměrně unikátní situaci.
Beraní Luna tedy povede v našich životech k větší aktivitě. Přestaneme si vše řešit uvnitř sebe a své záležitosti převedeme do vnějšího světa. V Beranu je rovněž retrográdní Mars, ten se teď dočká posily. Dá se tak očekávat větší egocentričnost a prosazování spontánních a ne zcela udržitelných a líbivých záměrů. S ohledem na Venuši na konci Lva tu bude ochota spolupracovat, nicméně vnitřní nejednoznačnost a rozpolcenost to ohromně ztíží. Co by pomohlo, bude víra, důvěra a také nepřehnaně zdravé sebevědomí.
A teď k té Venuši. Tím, že se již nepodívá na žádnou planetu, nebude s nikým spolupracovat, půjdou její témata téměř neovlivněna vnějšími vlivy vlastními cestami. Nejspíš se dopracujeme v myšlenkách a hlavně emocích k tomu, co v životě opravdu chceme. A také zjistíme, co k tomu potřebujeme. Dostaneme se do situací, které si potřebujeme udělat po svém. Vlivem trigonů do Berana ale budeme potřebovat podporu, pomoc a spolupráci, společné naladění. A tak se budou snáz překonávat překážky.

Pomalu nabíhá sextil mezi Jupiterem a Neptunem. Byl tu už na konci února a na konci srpna, toto setkání je tedy třetí a na delší dobu poslední. Při tom prvním se rozzuřila epidemie, při druhém kulminoval optimismus a co přijde při třetím sextilu? Přesný bude 12. 10. Možná pochopení o co tu jde, porozumění vlastním úkolům, začlenění společenských procesů do vlastního života, uzavření některých témat. Na osobní rovině se v dobrém optimismu s víře vypořádáme také s některými záležitostmi. Nebude to vypořádání definitivní, ale pomůže nám v dalších etapách a týdnech fungovat o mnoho snadněji s lehčí myslí.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím nonstop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...