Axis uvádí funkci Podepsané video: Zamezí manipulaci kamerových záznamů

Axis Communications představuje nový kyberbezpečnostní prvek v kamerách Axis určených k nošení na těle. Jde o funkci Podepsané video, která je už k dispozici v řadě stacionárních IP kamer Axis a která nyní s verzí firmwaru 11.0 přichází i do nositelných kamer AXIS W101. Tato unikátní funkce přidává do videostreamu kryptografický kontrolní součet, jenž umožňuje spolehlivě vysledovat video zpět k jedinečné kameře Axis, která záznam pořídila, a ověřit tak, že video nikdo nezmanipuloval. Axis se autenticitě videa věnuje dlouhodobě, což v Česku dokládá například policejní soutěž Nejlepší důkaz. 

Ať už jde o vyšetřování trestných činů nebo o žaloby občanů a zaměstnanců na veřejné orgány a podniky, je nezbytné, aby bylo možné autenticitu videodohledu prezentovat bez jakýchkoli pochybností: sebemenší pochybnost lze totiž použít k napadení relevance videodůkazu. Podepsání videa v nejranějším možném bodě a jeho propojení s konkrétním zařízením znamená, že se zachová v celém ukládacím řetězci, aniž by bylo nutné zapojit jakékoli další ověřování, ať už lidské, nebo digitální.

Podepsané video jako open source projekt – i jako funkce v řadě Axis kamer

V prosinci 2021 přišla společnost Axis s projektem s otevřeným zdrojovým kódem, který poskytl referenční návrh metody ověřování videa celému odvětví. Softwarové knihovny spolu s dokumentací z projektu ověřování videa dala společnost k dispozici na GitHub. 

V řadě kamer Axis je nyní Podepsané video také k dispozici jako nová funkce využívající hardwarovou komponentu Axis Edge Vault, jeden z klíčových bezpečnostních prvků produktů Axis. Axis Edge Vault je zabezpečený kryptografický výpočetní modul chránící jedinečné ID zařízení Axis, které se skládá ze souboru certifikátů, včetně digitálně podepsané verze globálně jedinečného sériového čísla zařízení Axis. Edge Vault dále bezpečně ukládá citlivá data, zajišťuje bezpečné spouštění aplikací a nabízí bezpečné ověřování zařízení pomocí standardizované metody IEEE 802.1AR. Seznam aktuálních produktů Axis s funkcí Podepsané video je k dispozici zde.

Nově i v nositelných kamerách AXIS W101 

Řešení Axis k nošení na těle, jehož jádrem je kamera AXIS W101, umožňuje uživatelům sledovat video na jejich mobilním zařízení nebo ve zvoleném VMS/EMS poté, co kameru vloží do dokovací stanice a synchronizují ji (v souladu s nastavenými pravidly). Z bezpečnostních důvodů však uživatelé nemůžou reálná data přímo z kamery s nikým sdílet. Podepsané video je k dispozici s novou verzí firmwaru 11.0 a poskytuje další vrstvu ochrany tohoto nositelného kamerového systému, takže si zákazníci můžou být jisti, že autenticita videodůkazů zůstane zachovaná – od okamžiku pořízení videa až po soudní síň.

Autenticitu videa v Česku propaguje soutěž Nejlepší důkaz

Společnost Axis Communications se kyberbezpečnosti a autenticitě videa z bezpečnostních kamer věnuje dlouhodobě. V České republice například iniciovala soutěž Nejlepší důkaz – přehlídku nejzajímavějších videí roku 2022 pořízených policejními kamerami a oficiálně publikovaných odděleními Policie ČR, městských policií a Celní správy ČR. První soutěž tohoto typu v Česku má ve svém aktuálním kole uzávěrku 31. prosince 2022 a jedním z hlavních hodnotících kritérií je právě „význam videa jako důkazního materiálu“.

Hlavní výhody funkce Podepsané video v kamerách Axis:

  • pomáhá zajistit důvěru ve videodůkazy,
  • ověřuje video už v místě jeho vzniku,
  • snadno se integruje díky open source frameworku.

Pro lepší porozumění funkci Podepsané video můžete zhlédnout video na YouTube nebo doprovodný článek na portálu tiskového centra Axis.

 

You may also like...