Barbara Coudenhove-Kalergi – Doma je všude

Vzpomínková kniha Barbary Coudenhove-Kalergi je zajímavou skládankou reflexe historických událostí a osobních zážitků ženy, která se narodila v Čechách v německy mluvící aristokratické rodině a po odsunu v roce 1945 prožila většinu života v Rakousku. Kniha oživuje prostřednictvím autentického vyprávění nedávnou historii a přenáší čtenáře přímo do epicentra důležitých událostí minulého století.

Život Barbary sledujeme od útlého dětství, setkáme se se všemi členy její rodiny a zavede nás až do dalekého Japonska, kde se narodila její babička Mitsuko, jedna z prvních Japonek, která se v 19. století dostala do Evropy. Všechny zábavné i méně zábavné příběhy jsou doplněny fotografiemi, které dokreslují spisovatelčino vyprávění.

Přitažlivost celé knize dodávají poutavé popisy prostředí. Společně se tak vydáme na procházku po Barbařiných oblíbených místech Prahy, provede nás Vídní i částí Rakouska, ale hlavně přiblíží tehdejší rakouské školství, situaci s vídeňskými byty, své pracovní začátky i kariérní vzestup. Sledujeme zajímavé novinářské kauzy i citlivé vzpomínky na osobní život. Do tohoto lidského a přirozeného vývoje však zasahují historické události: o některých se Barbara dozvídá z vyprávění, jiné ji zasáhnou okrajově a ty další její život trvale změní.

V textu ovšem narazíme také na vyprávění o zmizelých židovských obcích, historii komunistické strany i francouzském odboji, autorka nás vezme na pátrání po pozapomenutých spisovatelích z Bukoviny i na „cestu usmíření“ poválečnou Jugoslávií. Pestrá paleta setkání s osobnostmi politiky, literatury a kultury dotváří celkový obraz doby a představuje Barbaru jako komplexní bytost s četnými zájmy a citlivostí vůči umění.

Barbara Coudenhove-Kalergi píše o klíčových momentech své novinářské kariéry, o šestapadesátém roce v Maďarsku, osmašedesátém v československu, o stávkovém hnutí v Polsku, o sametové revoluci v Praze i o pádu berlínské zdi. Pracuje trpělivě a neúnavně. A s obrazem svých pracovních úspěchů i neúspěchů se čtenáři otevírá po všech stránkách.

Tato fascinující žena a uznávaná novinářka píše o svém životě mezi zeměmi, třídami, náboženstvími i jazyky. Je horlivou pozorovatelkou ideologií 20. století, je ženou plnou integrity, moudrosti a soucitu. Pokud se rozhodnete přečíst si její příběh, věřte, že nadšeně zhltnete každou stránku, každou rodinnou historku i okolnosti prožitých událostí, ať už se tyto události týkaly samotné Barbary Coudenhove-Kalergi či celé Evropy.

Barbara Coudenhove-Kalergi – Doma je všude
Jako pražská Němka patří Barbara Coudenhove-Kalergi k těm, kteří byli po konci 2. světové války vyhnáni ze svého domovského města. Když byla rodina v roce 1945 pěšky a bez ničeho poslána směrem k německým hranicím, zhodnotil její otec situaci se šlechtickým stoicismem: „Dějiny zavály rodinu kdysi dávno do Čech a teď ji prostě zase odvanou pryč.“ Ve svém životním bilancování udržuje velká dáma rakouské žurnalistiky rovnováhu mezi vlastním osudem a relativizujícím pohledem na dějiny. Pro nás je zajímavá tím, že ji novinářská kariéra později opakovaně zaváděla do střední Evropy, kde se při střetech mezi národy, jazykovými skupinami a válečnými koalicemi po staletí odehrávalo i nesčetně osobních dramat.

Z německého originálu Zuhause ist überall. Erinnerungen, vydaného v roce 2013 nakladatelstvím Paul Zsolnay Verlag ve Vídni, přeložila Adéla Langhamerová.

Doslov Jiřina Šiklová, odpovědná redaktorka Radka Fialová.
Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2019 ve společnosti Albatros Media a.s.