Barokní areál Svatá hora je nejznámější poutní místo

Svatá Hora je významný barokní areál a poutní místo na vrchu u Příbrami. Areál  tvoří obdélný komplex ambitů se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, přestavěný a rozšířený v letech 1660–1673 za účasti architekta Carla Luraga. K severnímu křídlu ambitů přiléhá bývalá jezuitská rezidence (Svatohorská rezidence) a klášter a od severozápadního rohu komplexu vedou do Příbrami kryté schody. V letech 2015 a 2016 prošla Svatá Hora rozsáhlou rekonstrukcí.

Pramen v blízkosti poutního kostela naznačuje, že místo bylo cílem poutí velmi dávno. Roku 1348 daroval Karel IV. Příbram prvnímu pražskému arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic, který zde prý často pobýval na svém hrádku Ernestinu. S tím patrně souvisí stavba původního kostelíka i soška, která byla v kapli jeho hradu v Příbrami. Když byl hrad 1574 zbořen, dostala se do měšťanských rukou.

Po bitvě na Bílé hoře se novým držitelem konfiskovaného panství v nedaleké Březnici stal Přibík Jeníšek z Újezda, který v rámci rekatolizace přivedl do města jezuity. Ti zde nechali postavit rezidenci, spravovali poutní místo na Svaté Hoře, pořádali poutě a roku 1649 nechali podél cesty do Příbrami vystavět 16 křížů vzdálených od sebe 1 km. Později byly na místě křížů vystavěny oboustranné výklenkové kaple, ve kterých byly obrazy znázorňující tajemství růžence (radostný, bolestný a slavný). Těchto kaplí se dochovalo osm.

Všechny kaple byly do roku 2014 postupně opraveny obcemi, ke kterým náležejí. Poutní cesta dlouhá 16 kilometrů vedla přes kamenný most nad říčkou Vlčavou na Chrást, Modřovice, Třebsko, Narysov a Zdaboř do Příbrami. Odtud pokračovala ke klášteru buď přes centrum Příbrami a nahoru po cestě Mariánské údolí k jezuitské rezidenci a hlavní bráně nebo ze strany Březnické brány a Březnické kaple cestou Svatohorská alej.

Další informace na svata-hora.cz.

Zdroj: wiki
Foto: Edita Volková

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...