Benefiční koncert Umělci pro Ukrajinu v klášteře sv. Anežky České

Národní galerie Praha vyjadřuje podporu a solidaritu Ukrajině, jejím občanům a všem, kterých se dotýká právě probíhající konflikt, jenž ji hluboce zasáhl. Pod záštitou humanitární organizace ADRA připravuje dva benefiční koncerty. První z nich, komorní vystoupení umělců Tarase Voloshchuka a Mahana Esfahani, se uskuteční 18. března v klášteře sv. Anežky České.

Cílem benefičních koncertů s titulem Umělci pro Ukrajinu pořádaných v Národní galerii Praha je upozornit na to, že násilí, porušování lidských práv a nesvoboda v dnešním světě nesmí mít své místo. Národní galerie,  tak jako všichni interpreti a partnerská organizace ADRA jsou v myšlenkách se všemi, kteří se válečný konflikt jakkoli dotýká. „Věříme, že tímto krokem pomůžeme alespoň někomu snáze překonávat traumata z války,“ dodává generální ředitelka NGP Alicja Knast.

Ukrajinský rodák, houslista Taras Voloshchuk působí jako hudebník v České republice od roku 1999. Již předtím jej hluboce oslovily jazzové hudební proudy, moderní zpracování klasických děl a alternativy, začal hrát na kontrabas. Spolupracoval s celou řadou interpretů, uveďme například  Naj Ponk Trio, Yvonne Sanchez nebo Romana Pokorného. Od roku 2005 do 2017 byl členem skupiny Čechomor.

Mahan Esfahani je íránsko-americký cembalista. Vystudoval muzikologii a historii na Stanfordově univerzitě v Kalifornii. V letech 2008 – 2010 se stal nositelem ocenění Umělec nové generace udělovaného stanicí BBC Radio 3, další významná ocenění následovala. Jeho snahou je učinit cembalo jedním z předních koncertních nástrojů hudby nejen klasické, ale i současné. Český rozhlas Vltava o něm napsal: „Provokativní umělec na sebe umí strhnout pozornost médií a vzbudit emoce, zvlášť když se pustí do kritiky dle jeho názoru nesmírně konzervativního světa historicky poučené interpretace staré hudby na cembalo. Nespokojenost s těmito poměry se stala jedním z důvodů, proč se Esfahani pustil do interpretace soudobé hudby.“

Oba umělci se při společném vystoupení v klášteře sv. Anežky České 18. března setkají hudebně vůbec poprvé. Koncert začne v 18 hodin a zazní na něm například francouzská suita Johanna Sebastiana Bacha, či autorské skladby Tarase Voloshchuka Ornettology a Písnička pro Lucinku, která je věnovaná všem padlým dětem, ženám, mužům a ukrajinským vojákům.

Rezervace míst na benefiční koncert jsou přijímány na emailu benefice@ngprague.cz.

Další benefice se uskuteční 25. března ve Veletržním paláci za účasti řady známých interpretů české hudební scény, například Pavel Šporl, Zea či Losers Cirque Company.

Národní galerie Praha a ADRA srdečně zvou k návštěvě obou koncertů. Vstupné je vybíráno formou dobrovolného finančního daru. Získané prostředky budou použity na přímou podporu lidí zasažených konfliktem na Ukrajině, kde organizace ADRA monitoruje aktuální dění a ve spolupráci s ADRA Ukrajina zajišťuje naplnění základních potřeb vysídlených a evakuovaných obyvatel. Nepřetržitě na místo dováží  materiální pomoc v podobě potravin, dek, hygienických potřeb a zdravotního materiálu. Prostřednictvím 15 dobrovolnických center také pomáhá příchozím do České republiky.

Finanční dary lze zasílat na bankovní účet organizace ADRA č. 66888866/0300 (VS 5001) či prostřednictvím QR kódu.

Taras Voloshchuk se narodil v roce 1972 v Kyjevě. V letech 1979 – 90 absolvoval Lysenko Music School Kyjev, obor housle a v letech 1990 – 95  tamější Hudební akademii P. I. Čajkovského. Nahrál více než 50 alb komorní hudby. V roce 1998, kdy jej hluboce oslovily jazzové hudební proudy, moderní zpracování klasických děl a alternativy, začal hrát na kontrabas. Do České republiky přesídlil v roce 1999 a založil zde seskupení Caribe. Od roku 2005 do 2017 byl členem skupiny Čechomor.

Íránsko-americký cembalista Mahan Esfahani (nar.  1984 v Teheránu),  se pod vedením svého otce začal učit hře na klavír.. Vystudoval muzikologii a historii na Stanfordově univerzitě v Kalifornii, následně hru na cembalo  u Petera Watchorna na Morrissey College of Arts and Sciences, Boston College, Massachusetts, a později v Praze u proslulé  cembalistky Zuzany Růžičkové. V letech 2008 až 2010 se stal nositelem ocenění Umělec nové generace (New Generation Artists), udělovaného stanicí BBC Radio 3. Od svého londýnského debutu v roce 2009 usiluje o to, aby l z cembala učinil jeden z předních koncertních nástrojů nejen klasické, ale i současné hudby.

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Poskytuje okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšuje životní podmínky lidí žijících v chudobě. Dobrovolnická centra ADRA celostátně propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Věnuje se také globálnímu rozvojovému vzdělávání. To vše, již od roku 1992 díky pomoci laskavých dárců a dárkyň

Titulní foto: klášter sv. Anežky České, NG Praha

You may also like...