Benefiční sbírku AKCE CIHLA zahájí patroni Jaroslav Svěcený a Tomáš Vaněk v Riegrových sadech

Letošní 23. ročník AKCE CIHLA na podporu důstojného bydlení a života lidí s mentálním postižením se koná od 15. června do 15. září. Benefiční sbírku podporují známé osobnosti, s kterými se potkáte na doprovodných akcích nebo u stánku akce v ulici Na Příkopě v Praze. Slavnostní zahájení je na programu v pátek 17. června od 14 do 18 hodin v pražských Riegrových sadech, kde vystoupí houslový virtuos Jaroslav Svěcený, zpěvák a herec Tomáš Vaněk a hudební uskupení FaraBand.

AKCE CIHLA je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu staveb, rekonstrukcí a vybavení chráněných bydlení, dílen a dalších projektů umožňujících lidem s mentálním postižením žít v důstojných podmínkách. Kampaň pořádá a koordinuje nezisková organizace Portus Praha. I letos se v ulici Na Příkopě v centru Prahy budou prodávat malované a podepsané cihly na podporu mentálně znevýhodněných. Po covidové pauze Portus Praha naváže opětovnou spolupráci s regionálními neziskovými organizacemi se stejnými cíli a posláním.  

Na slavnostním zahájení letošní AKCE CIHLA v pátek 17. června v Riegrových sadech se sejdou patroni, příznivci a podporovatelé sbírky. Ve 14 hodin začne program, který svou podstatou ukáže veřejnosti život lidí s mentálním či jiným druhem znevýhodnění, pozornost se zaměří především na problematiku autismu a poruch autistického spektra. Od 14 do 15.30 vystoupí patroni sbírky – nejprve Tomáš Vaněk a následně Jaroslav Svěcený, který je patronem sbírky již od roku 2003. Jak on sám vnímá své angažmá v aktivitách benefiční sbírky AKCE CIHLA? „Osobně považuji popularitu za průvodní jev své práce a rád ji dám do služeb dobré věci. Kdo si koupí cihlu, postaví na nohy sám sebe – to jsem řekl před nějakým časem a myslím si, že každé slovo je stále aktuální. AKCE CIHLA svoji kvalitu a smysluplnost každoročně potvrzuje. Pro mne je čest působit jako patron a pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují.

Součástí slavnostního zahájení bude zábavný program pro děti formou soutěží, facepaintingu a výtečného občerstvení z kuchyně sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM. K vyzkoušení bude zážitková psycholampa od designerky Anny Marešové a režisérky Kláry Jakubové, která přiblíží, jak se cítí lidé trpící schizofrenií. O hudební zážitek a společné bubnování s návštěvníky se od 15.30 postará multiinstrumentální hudebník Václav Kořínek a FaraBand. V tomto hudebním uskupení hrají klienti prvního chráněného bydlení Fara, které bylo díky výtěžkům z AKCE CIHLA zrekonstruováno již v roce 2001. Přijďte společně zahájit akci, ze které si odnesete nejen dobrý pocit, ale i nevšední zážitek!

Portus Praha je nezisková organizace, která vznikla v roce 2001. Od té doby vybudovala dva objekty chráněného bydlení s celoročním provozem pro 19 klientů, Sociálně-terapeutickou dílnu Slapy. V současné době také provází a pomáhá samostatnějším klientům pomocí terénní služby a provozuje sociální podnik DOBROTY S PŘÍBĚHEM, vyhlášený skvěle naloženými sýry a utopenci. Portus Praha je zakladatelem a hlavním koordinátorem celostátní benefiční kampaně AKCE CIHLA, která z původně pražské sbírky expandovala do řady měst v celé republice.

Podpořte benefiční sbírku koupí e-cihly www.akcecihla.cz/e-cihla

AKCE CIHLA v Praze

  1. 6. od 10.00 společné stavění cihlové věže / stánek Na Příkopech – vítáni jsou všichni dobrovolníci
  2. 6. slavnostní zahájení 23. ročníku AKCE CIHLA / Riegrovy sady
  • 14.00 – 18.00 psycholampa, program pro děti, facepainting, interaktivní workshopy, dílny, soutěže, občerstvení od sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM
  • 14.00 – 15.30 rozhovory s patrony AKCE CIHLA Jaroslavem Svěceným a Tomášem Vaňkem, provázené hudebním vystoupením patronů, rozhovory s organizátory a donátory benefiční sbírky
  • 15.30 – 16.00 bubenický Václav Kořínek FaraWorkshop                             
  • 18.00 ukončení akce

Červenec s osobnostmi

  1. 7. od 12.00

Zpěvák a patron AKCE CIHLA Tomáš Vaněk se stane na celou odpolední směnu prodejcem benefičních cihel – stánek Na Příkopech

  1. 7. od 16.00 do 17.00

Patronka sbírky Simona Stašová se s vámi setká u cihlového stánku Na Příkopech, přijďte si společně pomalovat cihlu.

Prodejcem se v červenci stane i David Kraus. Termín bude ještě upřesněn.

AKCE CIHLA celostátní

Benefiční sbírku budou pořádat i další neziskové organizace po celé České republice: Arkadie, o.p.s., Benediktus, z.ú., centrum LADA, z.s., Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Charita Prostějov, Ledovec, Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Více informací na www.akcecihla.cz

You may also like...