BILLA posiluje spolupráci se záchrannými stanicemi pro volně žijící zvířata

Volně žijící zvířata ohrožuje denně desítky nástrah. Mezi ty nejčastější patří sloupy vysokého napětí, prosklené budovy, provoz na silnicích či předměty odhozené do volné přírody. Takové osudy však nejsou lhostejné společnosti BILLA, která se je rozhodla počínaje loňským říjnem začít od nástrah chránit a stát se generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic pod záštitou Českého svazu ochránců přírody.  

Prohloubení spolupráce společnosti BILLA a Národní sítě záchranách stanic nastalo opět symbolicky na Mezinárodní den zvířat (4. října). Společnost BILLA podporuje zvířecí pacienty napřímo, a to prostřednictvím darování potravin, které se nestihnou prodat ve vybraných prodejnách nedaleko stanic. Celkem takto řetězec podpoří 13 záchranných stanic po celé republice, nejčastěji formou neprodaného ovoce, zeleniny a pečiva.

Obchodní řetězec BILLA tak zintenzivňuje své aktivity zapadající do tzv. Plánu B, který představila letos v dubnu, a který shrnuje veškeré snahy, cíle a ambice společnosti na poli udržitelného rozvoje. Jednou z nich je právě snižování procenta potravinových ztrát. 

„Neprodané potraviny, které již nelze nabídnout k lidské spotřebě, lze stále smysluplně využít, a myšlenka podpořit naší jedinečnou a divokou faunu bezezbytku zapadá do naší dlouhodobé vize ochrany české přírody,“ doplňuje Ivan Holub, koordinátor udržitelného rozvoje obchodů BILLA.

Společnost BILLA uzavřela partnerství s Národní sítí záchranných stanic na konci roku 2020 a zavázala se k finanční podpoře projektu Zvíře v nouzi. Národní síť záchranných stanic založil Český svaz ochránců přírody v roce 1998.

BILLA přispívá na základní aktivity všech 35 záchranných stanic, jejichž cílem je pomáhat lidmi nalezeným divokým zvířatům v nouzi. Tato pomoc spočívá v telefonickém poradenství nálezcům zvířat, výjezdech pro tato zvířata, poskytnutí první pomoci, transportu zvířat do záchranných stanic, léčbě, rehabilitaci a přípravě na vypuštění a vlastním vypuštění zpět do přírody,“ říká Ivan Holub.

You may also like...