Boris Trupčević jmenován novým výkonným ředitelem beauty-tech společnosti Foreo

Foreo, beauty-tech značka postavená na špičkových technologiích a inovacích, ohlásila na začátku roku 2021 výrazné změny ve vedení jmenováním Borise Trupčeviće jako nového výkonného ředitele.

Nový generální ředitel, mediální odborník s více než pětadvacetiletou praxí, povede společnost do další fáze bohaté na inovace, která naruší status quo v beauty oboru i mimo něj. Beauty-tech společnost povede Trupčević společně s Filipem Sedicem, zakladatelem a hlavním inovátorem produktů Foreo. Díky jasné strategické vizi zajistí Sedic bezproblémové zapojení nového člena týmu a bude i v dalších letech podporovat úspěch společnosti Foreo se zaměřením na vývoj nových produktů.

Boris Trupčević je mediálním expertem, bývalým generálním ředitelem vydavatelství Styria Group Croatia a aktivním členem správní rady International News Media Association. Trupčević má výrazné schopnosti pro vývoj nových produktů, miluje design, inovace, nové technologie a vše, co je spojené s digitálním světem.

Na své profesní cestě byl Boris Trupčević zodpovědný za redakční obsah, tiskové a online produkty, digitální projekty, technologie, prodej a marketing. Stojí za úspěchem všestranné digitální transformace v bývalé společnosti, která zahrnovala rozsáhlé vzdělávací programy, školení zaměstnanců a založení týmu Data Science / Machine Learning. Jeho produkty, kampaně, inovační iniciativy a komunikační řešení posbíraly více než 100 mezinárodních ocenění. Řízení změn bylo součástí všech Trupčevićových pracovních míst.

„Od chvíle, kdy jsem poznal společnost Foreo, mě ohromuje její smělost, poslání i ambice. To, čeho zatím značka dosáhla, je úžasné. A stejně tak její vize do budoucna. V širším kontextu existuje mnoho cest, jak  každý z nás ovlivňuje životy dalších lidí – to, jak se vám daří určuje, jak vy sami pomáháte lidstvu. Každý šťastnější jednotlivec představuje malý krůček k obrovskému skoku. Pokud pomáháte dalším cítit se krásně a sebevědomě, pro každého z nich jde o nepopsatelný pocit, který jejich životy mění k lepšímu. A Foreo se na tomto hřišti cítí jako doma,“ říká Boris Trupčević.

Zakladatel společnosti Foreo Filip Sedic k tomu dodává: „Je toho mnohem víc, čeho spolu můžeme dosáhnout. Posledních osm let bylo divokých, ale šlo jen o začátek. Foreo napříč beauty odvětvím narušilo zajeté stereotypy a stalo se ve svém oboru doslova průkopníkem. Svět je ale obrovský a potrvá, než zasáhneme všechny. Je před námi dlouhá cesta, než oslovíme všechny, které můžeme.“

Posláním značky FOREO je projasnit vám život. Název je zkratkou pro „For Every One“, protože značka usiluje o průkopnická a dostupná řešení, která přinášejí štěstí a prospěch každému z nás. Když se cítíte dobře, dobře i vypadáte – a tím je naše mise splněna.

Více informací najdete na www.foreo.com

You may also like...