Category: Praha 1

Městská část Praha 1, která zároveň představuje historické centrum Prahy, je nejnavštěvovanější a nejvýznamnější městskou částí města. Své sídlo zde mají prezident, vláda, parlament i senát.
Leží na obou březích Vltavy, které spojuje Karlův most. Je druhým nejstarším mostem dochovaným v ČR a zároveň druhým stojícím mostem v Praze. Základní kámen byl položen 9. července 1357 v 5 hodin 31 minut. Tomuto datu, vypočítaném astrology, prý Karlův most vděčí za to, že přežil různá úskalí – válečná tažení, požáry, povodně, především ničivou povodeň v roce 2002.
Dominantou historického centra je Pražký hrad, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako největší hradní komplex na světě.
Nedaleko stojí Petřínská rozhledna, postavená v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891. Jejím modelem byla Eiffelova věž. Vrchol Petřínské rozhledny stojí ve stejné nadmořské výšce jako skutečná Eiffelova věž.
Nejstarším a zároveň nejkrásnějším náměstím v Praze je Staroměstské náměstí, kde se nachází Staroměstká radnice s orlojem. Podle legendy Orloj byl sestrojen Janem Hanušem, který byl poté oslepen, aby nemohl zhotovit jiný orloj v jiném městě.

Součástí městské části Praha 1 je i Židovské město – Josefov, pojmenované na počest Josefa II, který vrátil Židům práva a svobodu. Najdeme zde Staronovou synagogu, jednu z nejstarších, fukčních synagog ve Evropě, kde se dodnes každou sobotu setkávají ortodoxní Židé k vykonávání svých bohoslužeb (šabat). Ve zbylých synagogách se nachází Židovské muzeum, největší židovské muzeum na světě. Jeho sbírky pochází jen z území ČR, obsahují více než 40 000 sbírkových předmětů, 100 000 knih a bohatý archiv židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě.