ČBA Hypomonitor červen 2022: Objem hypoték mírně poklesl, průměrná sazba vzrostla na 5 %

Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry v objemu 19,3 mld. Kč. Oproti květnu tak objem i počet poskytnutých hypoték mírně poklesl. V meziročním pohledu však propad objemu poskytnutých hypoték zesílil, a to na 65 %. Za první polovinu letošního roku je pak objem a počet poskytnutých hypoték meziročně nižší o zhruba polovinu. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování v červnu dosáhla 5% hranice z květnových 4,64 %. Růst hypotečních sazeb tak dle očekávání pokračuje v návaznosti na vývoj tržních úrokových sazeb. Jejich další růst by ale měl zpomalit a bude se odvíjet také od signálů ze strany ČNB, která bude o úrokových sazbách rozhodovat začátkem srpna. Uvedené informace plynou z dat ČBA Hypomonitoru, který zachycuje data všech tuzemských bank a stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry. 

Hypotéky po silnějším květnu opět mírně poklesly

Hypoteční trh po příznivějších květnových číslech v červnu opět poklesl. Banky a stavební spořitelny dle červnového ČBA Hypomonitoru poskytly domácnostem hypotéky v celkovém objemu 19,3 mld. Kč, což je o 1,6 mld. Kč méně než v květnu. Meziměsíční pokles z pohledu celkového objemu poskytnutých hypoték tak činil bezmála 8 %. Hypoteční trh tak dále slábne, což je patrné i z meziroční dynamiky. Ta prohloubila svůj propad z 59 % v květnu na 65 %. Za celý letošní rok je objem a počet poskytnutých hypoték meziročně nižší o necelou polovinu. Ačkoli rok 2021 byl z pohledu poskytnutých hypoték rekordní a meziroční propad je tak dán i vysokým srovnáním, v červnu byl objem poskytnutých hypoték o čtvrtinu nižší i ve srovnání s rokem 2020.

Hypoteční trh v posledních měsících vzhledem k výši úrokových sazeb slábne, o to více však zaznamenáváme zájem klientů o menší úvěry na rekonstrukci či vylepšení energetické náročnosti vlastního bydlení, které mohou stavební spořitelny poskytovat s delší dobou splatnosti, než je možné u tradičního spotřebitelského úvěru,“ uvádí Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny a předseda Asociace českých stavebních spořitelen.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték (bez refinancování) v červnu klesl o 1,1 mld. Kč, a to z květnových 16,8 mld. Kč na 15,7 mld. Kč. Po dubnu jde o nejnižší objem za poslední dva roky. Objem refinancovaných úvěrů (interně či z jiné instituce) činil v červnu 3,6 mld. Kč. Počet nově poskytnutých hypoték se po květnovém růstu na 5,3 tisíce snížil na 5 tisíc, zatímco průměrný měsíční počet poskytnutých hypoték v prvním čtvrtletí letošního roku přesahoval 7 tisíc a loni pak 9,5 tisíce. Meziroční propad i v případě skutečně nových hypoték v červnu zesílil, a to na 60 % v případě objemu a 56 % v případě počtu hypoték. Za první polovinu letošního roku byl pak objem i počet poskytnutých hypoték meziroční nižší o více než třetinu.

Objem i počet poskytnutých hypoték v červnu meziměsíčně dále propadl, přitom červnová čísla bývala v minulých letech oproti květnu obvykle silnější. Aktivita na hypotečním trhu tak dále zpomaluje a objem poskytnutých hypoték v červnu poklesl výrazně nejen vůči rekordnímu roku minulému, ale citelně i ve srovnání s rokem 2020. Vzhledem ke kombinaci vysokých hypotečních sazeb, přísnějších úvěrových pravidel ze strany ČNB, růstu obav z vývoje ekonomiky a vysokých cen nemovitostí však není tento vývoj příliš překvapující,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA.

Zpomalující vývoj na hypotečním trhu se odráží také na trhu s nemovitostmi. Ačkoli dle informací Českého statistického úřadu nabídkové ceny starších bytů ve druhém čtvrtletí letošního roku dále výrazně zrychlily a meziroční dynamika přidala ze 17 na 25 % (nejvyšší hodnota od poloviny roku 2008), měsíční údaje z dat CenovaMapa.org naznačují pro červen v řadě krajských měst již stagnaci cen a v některých případech včetně Prahy již jejich pokles.

Tabulka č. 1: Shrnutí objemu poskytnutých hypoték a průměrných úrokových sazeb za červen 2022

ČBA Hypomonitor červen 2022

Objem (mld Kč)

Počet

Sazba (%)

Celkem

19,3

6 693

5,00

Nové úvěry

15,7

5 053

5,01

z toho:

 

 

 

na koupi

10,8

3 314

5,01

na výstavbu

3,7

1 291

4,91

ostatní

1,2

448

5,33

Refinancované z jiné instituce

3,2

1 446

4,94

Refinancované interně

0,4

194

4,77

Pramen: ČBA Hypomonitor

 

 

 

 Pozn.: Bližší dělení poskytnutých hypoték, a to zvlášť za banky a stavební spořitelny, je dostupné od ledna 2020 v excelu na webu ČBA.

Průměrná hypoteční sazba dosáhla 5% hranice

Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů v červnu vzrostla na 5 % z květnových 4,6 %. Meziměsíční růst sazeb byl tak v červnu nepatrně silnější než v předchozích měsících a pokračuje tak již 16 měsíců v řadě. Průměrná hypoteční sazba se tak dostala na nejvyšší úroveň od poloviny roku 2010. Nabídkové ceny hypoték se v současnosti pohybují nejčastěji v poměrně širokém rozmezí od 6 do 7 % v závislosti na konkrétních parametrech hypotéky.

Hypoteční sazby reagují s mírným zpožděním především na vývoj tržních úrokových sazeb delších splatností. Promítá se do nich řada faktorů – nejen očekáváný vývoj základních sazeb ČNB, ale i výhled na inflaci, ekonomický vývoj či dynamika obdobných úrokových sazeb v zahraničí. Zmíněné tržní úrokové sazby delších splatností do poloviny června rostly, poté se však vývoj obrátil   kvůli obavám ze zpomalení světové ekonomiky, které snížily i obdobné úrokové sazby v zahraničí. Z titulu silnější červnové inflace však tuzemské sazby začaly opět růst i s tím, že trh začal opět sázet na další zvýšení sazeb ČNB. Další vývoj tržních sazeb delších splatností a následně i sazeb hypotečních se tak bude také odvíjet od signálů, které vyšle nová bankovní rada na svém měnovém jednání začátkem srpna.

Průměrná splátka hypotéky se zvyšuje, ačkoli průměrná velikost hypotéky klesá

Průměrná výše hypotéky v posledních měsících mírně klesá a v červnu se pohybovala na úrovní 3,1 mil. Kč. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky totiž musely některé domácnosti zamýšlenou výši hypotéky snížit.

Scénáře vývoje měsíční splátky pro různé délky splatnosti hypotéky udává tabulka č. 2. Z ní je patrné, že růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou velikost hypotéky zvýšení měsíční splátky o 1,5 až 2 tisíce Kč. Ve srovnání s 2% úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená 6% hypoteční sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky až o 7 tisíc Kč.

Tabulka č. 2: Měsíční splátka průměrné hypotéky v závislosti na délce splatnosti a úrokové sazbě

Průměrná velikost nové hypotéky v Kč:

 

3 103 184

Průměrná úroková sazba v %:

 

2,0

3,0

5,0

6,0

7,0

  

 

Měsíční splátka:

Splatnost hypotéky v letech:

15

19 969

21 430

24 560

26 186

27 892

 

20

15 698

17 210

20 501

22 232

24 059

 

25

13 153

14 716

18 164

19 994

21 933

 

30

11 470

13 083

16 683

18 605

20 646

Zdroj: ČBA

      
 

 Rok 2021 byl z pohledu poskytnutých hypoték zcela výjimečný

Za celý loňský rok bylo poskytnuto téměř 178 tisíc hypoték o polovinu více než v roce 2020. Celkový objem včetně refinancování dosáhl v roce 2021 rekordního objemu 541 mld. Kč v roce 2020 činil objem 312 mld. Kč. Obdobně silný meziroční růst byl pak patrný i v případě skutečně nově poskytnutých hypoték (bez refinancování a refixací) které banky poskytly v minulém roce rovněž v historicky rekordním objemu 379 mld. Kč. Oproti roku 2020 to představuje meziroční nárůst o 70 %. Pokud by se objem poskytnutých úvěrů v letošním roce navrátil k úrovni předminulého roku znamenalo by to meziroční propad o 40 %.

ČBA zveřejňuje nové souhrnné statistiky za celý bankovní trh

Česká bankovní asociace zveřejňuje ve spolupráci s členskými bankami nové souhrnné statistiky z trhu bydlení. Jde především o objemy a počty nově poskytnutých a refinancovaných hypoték a příslušnou úrokovou sazbu. Tyto statistiky publikuje ČBA v agregované podobě za celý bankovní sektor na pravidelné bázi vždy zhruba v polovině měsíce. Šetření se účastní všechny tuzemské banky a stavební spořitelny poskytující v ČR hypotéky. Data jsou dostupná od ledna roku 2020 v přiloženém souboru na stránkách www.cbaonline.cz, kde lze také příslušné statistiky najít zvlášť pro banky a stavební spořitelny. Výše uvedené hodnoty jsou pro sektor jako celek.

You may also like...