Čínský mezinárodní veletrh dovozu

Zatímco se většina Číňanů těší na každoroční návrat domů a rodinná setkání, několik z nich cestuje do zahraničí na propagační ukázkové turné na druhý Čínský mezinárodní veletrh dovozu (CIIE).

Před tradičním čínským lunárním novým rokem vycestovalo několik čínských zástupců z Ministerstva obchodu do deseti zemí. Tito již zaregistrovali a mají zaregistrovat další vystavovatele, kteří v listopadu letošního roku společně obsadí výstavní plochy o rozloze 100 000 metrů čtverečních.

Předcházející vystavovatelé požadují větší výstavní plochu:

Druhý veletrh CIIE, naplánovaný na období od 5. do 10. listopadu, nabídne oproti inauguračnímu veletrhu větší výstavní plochu. Jen výstavní plocha pro národní stánky bude mít rozlohu 30 000 metrů čtverečních. Ještě větší budou plochy poskytované vystavovatelům zařízení, spotřebního zboží, potravin, zdravotnických výrobků a služeb, které spadají do sedmi kategorií. Během konání veletrhu budou probíhat paralelní fóra, které přitahují více účastníků, než tomu bylo v loňském roce.

Ukázkové turné vyrazilo na cesty necelých 30 dnů od ukončení inauguračního veletrhu dovozu. Za dva měsíce již tito promotéři působili na Novém Zélandu, v Austrálii, Indonésii, Spojených státech, Panamě, Brazílii, Itálii, Španělsku, Portugalsku a Francii. Všude kde přijedou, jsou přivítáni s nadšením a ochotou účasti na druhém veletrhu dovozu. Na Novém Zélandu, v Austrálii a Indonésii si zúčastněné podniky společně rezervovaly pro tento rok více než 1 000 m2 výstavní plochy. V Itálii si dobře známé italské podniky objednaly výstavní prostory o rozloze až 2 200 m2. Ve Španělsku se na dovozní expo přihlásili tři vystavovatelé a mnozí se dotazovali na konfiguraci a politiku veletrhu.

Vystavovatelé, kteří loni v listopadu na veletrhu v Šanghaji byli, se rozhodli pro tento rok požadovat větší výstavní prostory. Jak uvedla generální ředitelka společnosti FIWA SAS paní Zhang Li, loňský veletrh dovozu zpopularizoval v Číně 60 vín, které její společnost na expo přivezla od 30 vinařů z Francie, Británie a Španělska. Společnost FIWA SAS se proto rozhodla rozšířit svou výstavní plochu trojnásobně, aby čínskému trhu představila více evropských vín. Generální ředitel společnosti L’Oreal China, Stephane Rinderknech, říká, že veletrh dovozu je nejen oknem, kterým se Čína otevírá na svět, ale je také aktivním propagátorem globalizace obchodu.

Zájem stále roste:

Konečným termínem pro preferenční vyřizování přihlášek na druhý veletrh CIIE byl 31. leden. S blížícím se konečným termínem se jej více vystavovatelů snažilo dodržet. Na horizontu druhého veletrhu CIIE se již objevilo početnější zastoupení.

Odborníci připisují rostoucí popularitu veletrhu CIIE oboustranným výhodám, které veletrh dovozu přinesl vystavovatelům.

Ekonomické výhody:

Vystavovatelé inauguračního veletrhu dovozu si domů celkově odnesli obchodní transakce v hodnotě 57,83 miliardy USD, které budou realizovány do 12 měsíců. Augusto Castro, regionální manažer Úřadu pro vývoz a investice v Brazílii, přidává přibližně 150 zpráv přibližujících Brazílii ve významných čínských médiích, kromě toho, že si domů odvezl uzavřené obchodní transakce za více než 100 milionů USD. Stejně tak Panama odjela z Šanghaje s obchodními smlouvami v hodnotě 30 milionů USD.

Tržní příležitosti:

Čína je země s téměř 1,4 miliardy obyvatel. Spotřeba se v této lidnaté zemi rychle zvyšuje. Pouze v loňském roce vzrostla domácí spotřeba i objem dovezeného spotřebního zboží a služeb o 10 procent. Během následujících 15 let se očekává, že Čína přiveze zboží v hodnotě 30 bilionů USD a služby v hodnotě 10 bilionů USD. Obchodní toky takového rozsahu slouží nejen jako trvalý hnací prvek pro celosvětový růst, ale pomáhají také vytvářet příležitosti pro podniky jinde. Kylie Bell, ministryně obchodu a průmyslu Nového Jižního Walesu v Austrálii, popisuje Čínský veletrh dovozu jako rychlý a expresní vlak pro místní podniky, které se snaží dostat se na čínský trh. Mike Arend, poradce Úřadu pro obchod a rozvoj Nového Zélandu pro Čínu, očekává, že upevní spolupráci s kanceláří Čínského mezinárodního veletrhu dovozu tak, aby lépe podporovala více novozélandských malých a středních podniků při jejich snaze o vstup na čínský trh prostřednictvím dovozního veletrhu. Státní tajemnice obchodu Španělska paní Xiana Mendez uvedla: „Vzhledem k tomu, že Čína urychluje své otevírání světu, její kroky přinesou španělským podnikům nové možnosti, jak španělské navštívit dovozní expo a podpořit rozvojovou spolupráci v oblasti obchodu.“

Platforma a řešení spolupráce:

V době současného poklesu mezinárodního obchodu byl Čínský mezinárodní veletrh dovozu přijat mnoha podniky jako čínské řešení pro podporu ekonomické globalizace. Vladimir Makatsaria, předseda představenstva společnosti Johnson&Johnson China a globální předseda společnosti Ethicon se domnívá, že Čínský mezinárodní veletrh dovozu je nejen demonstrační arénou pro zboží a služby, ale také multifunkční a obsáhlou platformou pro mezinárodní spolupráci. Veletrh dovozu má zvláštní význam pro podporu hospodářské a obchodní spolupráce a růstu, jakož i pro podporu otevřené ekonomiky na celém světě. Marco Bettino, generální tajemník Italsko-čínské obchodní komory, uvedl, že inaugurační expo dovozu pomohlo řadě italských malých a středních podniků prostřednictvím finančních a lidských zdrojů a úspory časových nákladů, což jim pomůže zlepšit zviditelnění značky a služby pro vstup na světové trhy. Generální tajemník uvedl: „Z jistého pohledu je tento dovozní veletrh průkopníkem v době elektronického obchodování a digitalizace. Veletrh dovozu sdružil vývozce různých odvětví pro přímé výměny zaměřené na další otevření a spolupráci.“ Stejně jako to mnozí vystavovatelé shrnuli, veletrh CIIE vytvořil smysluplnou a solidní platformu pro hospodářskou a obchodní spolupráci mezi Čínou a Itálií a slouží také hladkému vstupu vývozců na čínský trh. Veletrh dovozu nejenže propaguje italské značky, ale představuje také lepší platformu pro obchodní vyjednávání.

Téma Čínského mezinárodního veletrhu dovozu je „Nová doba, sdílená budoucnost“. Je to pozvání, které Čína zasílá vývozcům a vystavovatelům z celého světa. Vítáme podniky s kvalitou, jedinečnými produkty, konkurenčními technologiemi a službami. Jejich produkty, technologie a služby budou využívat přínosy rychle rostoucí otevřené ekonomiky Číny.

Pořadatelé veletrhu CIIE chtějí vystavovatelům připomenout konečný termín pro podání přihlášek k účasti na druhém veletrhu CIIE. Toto datum připadá na 30. dubna, což je o dva měsíce dříve oproti loňskému termínu podávání žádostí. Aspirující vystavovatelé jsou vyzýváni, aby se přihlašovali v dostatečné době před tímto datem.