Co nás čeká na Zámku Troja v druhé polovině sezóny

Barokní zámek a jeho přilehlé zahrady nabízejí únik do atmosféry římských vil, která je na dosah od rozpáleného centra Prahy. GHMP pro letošní letní sezónu připravila několik komunitních a environmentálních projektů od dílen zaměřených na ekologické tvoření přes koncerty a performance až po veletrh uměleckých knih nebo výstavy v dosud nepřístupných sklepních prostorách. U jižního vstupu do zahrad zámku, nedaleko od povltavské cyklostezky se letos otevírá Bistro Karel, bývalé vinohradské SLOW Cafe.

GHMP vás zve na nejbližší naplánované akce.

Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, 12. 7 – 15. 10. 2023, Sklepní prostory Zámku Troja

V nově zpřístupněných barokních sklepních prostorách Zámku Troja probíhá do poloviny října výstava intermediální umělkyně Dariny Alster s názvem Bezčasí / Timelessness.

Ústředním dílem této intimní, emocionální živé tkáně spletené z mnoha časových vrstev je site-specific instalace s názvem Timelessness, založená na autorčiných osobních vzpomínkách na předčasně zesnulou matku. Jejím stavebním materiálem se stalo paměťové médium v podobě krabice diapozitivů, které před 30–40 lety používala PhDr. Alena Alsterová, CSc. (1950–2000) při svých přednáškách o barokním umění na Katedře dějin umění FF UK.

Dílo Timelessness je tvořeno nekonečným sledem překrývajících se projekcí obrazové mozaiky tvořené z motivů oltářů, architektonické plastiky a dalších děl barokního sochařství, skrze něž jako by se doba vzniku zámku prolamovala do současnosti. Psychologická rovina díla, na níž odkazuje i tvarosloví odvozené z tzv. Rorschachových testů, koresponduje s jeho umístěním v barokním podzemí, které zde reprezentuje vrstvu podvědomí a zasuté paměti. Skrze dialog abstraktních kompozic barokních forem s osobními vzpomínkami umělkyně zde znovu ožívá nejen část zapomenutého odborného archivu, ale v souběhu mnoha časových vrstev vyvstává okamžik zpřítomnění.

Téma Bezčasí dále přirozeně rozvíjí instalace Spací socha, která materializuje moment změněného stavu vědomí i těla: spánku. V tomto kruhovém zlatobílém objektu si mohou návštěvníci odpočinout nebo i usnout a vnímat změnu plynutí času a významu věcí v prostoru imaginárních světů. Výstava je dále doplněna sérií video-objektů, tvořených vrstevnatě komponovanými záznamy autorčiných dřívějších performativních projektů.  

Liquid Queer Memoria, skupinová performance, 22. 8. 2023 16.00–20.00, Zámek Troja, interiér a zahrady

Součástí výstavy Bezčasí / Timelessness je rozsáhlá imerzivní skupinová performance Liquid Queer Memory, která je performativní studií možnosti tekutosti, tedy průběhovosti pomníku, jež se zabývá historií queer kultury. Performance se zúčastní více než dvě desítky performerů a potrvá čtyři hodiny. Performeři při ní skrze vlastní těla interpretují historická i současná fakta o queer osobách, jejich životní příběhy a také tematická díla z dějin umění. Koncepce performance vychází z předpokladu, že všechny tyto motivy tvoří vrstvy, jejichž význam se neustále proměňuje. Performance má za cíl vytvořit dočasnou autonomní zónu, kde vzniká nová síť vztahů a dochází k liminálnímu času.

Performující umělci a umělkyně:

Tomáš Samek, Tomáš Ruller, Vladimír Havlík, Jana Orlová, Ondřej Macl, Kateřina Olivová, David Helán, Miloš Šejn, Jolana Šturmová, Anna Kroupová, Michal Durda, Katarina Mamchur (UA), Sonya The Moon, Paulina Masenina, Viktor Fuček (SK), Saydie Vell, Alice Anna Červinková, Matěj Pšenička, Hana Magdoňová, Darina Alster, Martin Kámen, Martin Pondělíček, Rémi Diligent (FR), Oskar Noel Sara, Eve Miller (GBR), Tomáš Lorenc, Karel Vladyka a Mojmír Pukl.

Na koncepci performance pracovala Darina Alster společně s umělcem Martinem Kámenem a technickými spolupracovníky Pavlem Havrdou a Michalem Kindernayem. 

Nejisté situace, kurátoři: Jitka Hlaváčková, Ian Mikyska, Konírna a kaple Zámku Troja, 16. – 24. 9. 2023

Nejisté situace navazují na projekt Pět nejistých situací a představují různé přístupy k interakci sluchového a zrakového vnímání. Díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy slouží jako základ pro nové kompozice současných skladatelů, které poté novým způsobem „nasvěcují“ časové vnímání výtvarného díla.

V konírně a zámecké kapli budou představeny nové kompozice společně s jejich výtvarnými předobrazy Prostor, Abstrakce 1, 4 a 5 Jiřího Thýna a Kompozice, chrám Václava Ciglera. Autory kompozic jsou skladatelé Jack Langdon (US) a Ian Mikyska (CZ). Součástí výstavy budou výtvarná díla, nahrávky skladeb a výběr jejich partitur. Skladby pod uměleckým vedením Iana Mikysky interpretuje soubor Prague Quiet Music Collective.

V neděli 24. září v 19 hodin proběhne koncert, během kterého Prague Quiet Music Collective zahraje nejen nově vzniklé skladby k dílům Jiřího Thýna a Václava Cíglera, ale také kompozice z minulého ročníku projektu. Vstupenky na koncert bude možné zakoupit skrze síť GoOut.

GHMP Art Book Fair 2023, 16. – 17. 9. 2023

Víte, kolik stromů je třeba pokácet pro výrobu jedné knížky? A je digitální kniha ekologičtější než tištěná kopie? Třetí ročník veletrhu uměleckých knih GHMP Art Book Fair, který bude probíhat na Zámku Troja 16. a 17. září, přináší téma ekologie a udržitelnosti v knižním průmyslu. K dramaturgii doprovodného programu GHMP přizvala majitelku nakladatelství wo-men, Barboru Baronovou, která se tématem dlouhodobě zabývá.

Triomphez, 22. – 23. 9., 20 h a 22. – 23. 10., 20 h, soubor Veselé chvíle, hlavní sál Zámku Troja

Já jsem a žádný jiný není! Každý chce být Někým, každý chce být vidět, každý chce být králem a královnou svého vlastního života. V neustálém boji o pozornost všichni touží po moci. Kdo je jejím držitelem a jak svou moc uplatňuje? Může svět pojmout 8 miliard králů, královen a hlavních postav? A kde má v tomto systému své místo láska, která je hybatelem všeho dění?

Triomphez je třetí hudebně-divadelní projekt sboru Veselé chvíle inspirovaný barokní epochou.

You may also like...