Iniciativa PRAHO! project představila novou podobu Fügnerova náměstí

Slavnostní vernisáž odtajnila revitalizaci Fügnerova náměstí. Jde o největší queer mural art v historii České republiky, který na místě zůstane po dobu jednoho roku. Celý koncept je dostupný v českém a anglickém jazyce.

Vernisáž byla zahájena proslovy ambasadora projektu Šimona Biliny, spoluautora realizace a lidskoprávního aktivisty Kryštofa Stupky a nizozemského velvyslance v České republice Daan Feddo Huisinga. Na místě bylo možné potkat řadu osobností queer komunity, jako je například Edwys, Lenka Králová či Holka z Letné. Na návštěvníky čekal bohatý program v podobě DJ setů od N-C-O-L a Fleika, společenské hry, baru či prohlídek celé realizace. Nejsilnějším momentem vernisáže byla samotná atmosféra.

Iniciativa PRAHO! project tak představila další ze svých realizací ve veřejném prostoru, která se tentokrát zaměřuje na témata spojená převážně s LGBTQ+ komunitou. Revitalizace Fügnerova náměstí vyzývá k dialogu, edukaci a rozšíření perspektiv. Cílem je přiblížit LGBTQ+ komunitu kolemjdoucím a zvýšit tak povědomí o důležitosti inkluzivního a tolerantního přístupu ve společnosti. A to nejen v rámci této komunity. Projekt navíc dlouhodobě usiluje o zdůraznění potřeby většího zpřístupnění umění ve veřejném prostoru. To se prostřednictvím této realizace povedlo. Náměstí se stalo jednou velkou galerií, která bude po celý rok otevřená všem.

Inkluze představuje jeden ze základních pilířů celého projektu. Dlouhodobě usilujeme o využití veřejného prostoru ke zpřístupnění umění a k vytvoření prostoru pro různé názory. Zabýváme se nespočtem sociálních témat, mezi které patří zajisté i svoboda a přijetí. Právě tyto hodnoty stály při vzniku naší nejnovější realizace Queer All Year na Fügnerově náměstí, které tento rok, mimochodem, slaví 130 let,” vysvětlují autoři projektu. Inkluzivní přístup se promítá do výtvarného zpracování celého náměstí. „Výtvarný návrh, za kterým stojí oceňovaný ilustrátor Petr Polák, je koncipován takovým způsobem, aby podtrhoval posun ve vnímání a zpochybňování předsudků, které jsou v naší společnosti bohužel stále více či méně aktuální,” dodávají autoři.

Důležitým prvkem celé realizace jsou QR kódy zakomponované do uměleckého díla. Návštěvníci tak mají přístup k různým interaktivním obsahům s možností aktivního zapojení se do celé instalace. Do odborné části realizace se zapojily organizace Amnesty International, Konsent, Transparent či In Iusticia, do audiovizuální pak výraznější představitelé komunity jako Kovy, Jan Cina či například Filip Titlbach. Součástí interaktivního obsahu je například také několik terapeutických intervencí. Veškerý interaktivní obsah se navíc bude pravidelně obměňovat.

Revitalizace Fügnerova náměstí ukázala smysl a sílu celého projektu. Dříve spící místo se proměnilo v kulturní lokalitu dostupnou všem, a to nehledě na sexualitu, politický názor či pohlaví. „Věříme, že se nám podařilo vytvořit bezpečné místo pro kohokoliv, kdo se z jakéhokoliv důvodu necítí pochopený. ´Vydrž. Jsi milován a nejsi na to sám,´ praví jedna z výpovědí přímo na náměstí. My nemůžeme než souhlasit,” konstatují autoři projektu.


Celý projekt se nesmírně rychle rozrůstá. Kolektiv lidí za ním stojící v současné chvíli připravuje množství dalších uměleckých počinů. „Neustále navazujeme nové spolupráce, díky kterým umění ve městě posouváme ještě blíže k jeho obyvatelům. Aniž bychom prozradili cokoliv dalšího, můžeme říct jediné – uvidíme se 13. března ’24!” s úsměvem uzavírají autoři.

Projekt Queer All Year vznikl pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Kláry Šimáčkové Laurenčíkové a vedoucí Zastoupení evropské komise Mgr. Moniky Ladmanové, za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Technické správy komunikací, programu Galerie hlavního města Prahy, Umění pro město, Zastoupení Evropské komise a holandské a švédské ambasády v České republice. 

PRAHO! project vznikl v říjnu 2021, kdy se ve veřejném prostoru metropole začaly objevovat desítky básní ve formě samolepek, plakátů, billboardů či uměleckých instalací. Každý text nese kromě své myšlenky a očíslování také unikátní QR kód, který odkazuje na webové stránky s několika otázkami osobního či městského rázu. Na stránky je také možné nahrávat fotografie či videa. Od spuštění projektu se k organizátorům dostalo na 50 tisíc výpovědí poukazujících na jedinečnost každého z nás. Jde o neuvěřitelnou sbírku názorů, pocitů, uměleckých vyjádření či myšlenkových pochodů.

You may also like...