Coca-Cola podporuje Ukrajinu a sousedící země finančně i svými nápoji

Společnost Coca-Cola stojí za všemi, kdo musí nést následky tragických událostí na Ukrajině. Již v počátcích válečného konfliktu společnost poskytla okamžitou pomoc svým zaměstnancům v zasažených oblastech a také lidem prchajícím před válkou.

Těžce zkoušené Ukrajině se společnost The Coca-Cola Company spolu se svými plnícími společnostmi, jako je i Coca-Cola HBC, a s nadací The Coca-Cola Foundation zavázala darovat celkem 14,8 milionu dolarů (více než 325 milionů Kč). Prostředky jsou určené na přímou humanitární činnost, na podporu aktivit Červeného kříže, který pomáhá běžencům z Ukrajiny v sousedních zemích, kam patří Slovensko i Česko, ale také na podporu a zajištění bezpečí zaměstnanců firmy.

Bezpečnost zaměstnanců a jejich rodin je prioritou společnosti Coca-Cola. Na globální úrovni proto Coca-Cola aktivovala fondy, ze kterých byla poskytnuta finanční pomoc všem zaměstnancům The Coca-Cola Company i Coca-Cola HBC na Ukrajině.

„Aktuální situace na Ukrajině zasáhla všechny v Coca-Cola o to více, že máme na válkou zasažených územích řadu kolegů. Na globální i lokální úrovni jsme proto aktivovali fondy, ze kterých byla poskytnuta finanční pomoc. Navíc zasíláme nápoje do nejrůznějších krizových míst pomoci,“ vysvětluje Veronika Němcová, ředitelka komunikace společnosti Coca-Cola ČR/SR.

V Česku a na Slovensku poskytla The Coca-Cola Company společně s Coca-Cola HBC pomoc prostřednictvím organizace Červený kříž, ale také přes potravinové banky a krajská centra, či podpořila lokální humanitární iniciativy. Slovenskému Červenému kříži darovala Coca-Cola 2,5 milionu korun. Do krajských center Červeného kříže v Čechách a na Slovensku či do potravinových bank věnovala nápoje v hodnotě zhruba 2,5 milionu korun. Celkový objem finanční a materiální pomoci tak činí téměř 5 milionů korun.

„V rámci České republiky jsme darovali nápoje v hodnotě 1,7 milionu korun, na Slovensku pak hodnota darovaných nápojů dosáhla zhruba 35 000 eur, tedy 850 000 korun,“ doplňuje Michal Dyttert, ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Celkově Coca-Cola v Česku a na Slovensku doposud darovala 111 000 litrů nápojů a v této podpoře bude i nadále pokračovat, dokud bude třeba.

 

You may also like...