Czech Photo Centre uvádí Národní soutěž amatérské fotografie

Galerie Czech Photo Centre vystavuje fotografie 22 autorů a vítězného fotoklubu, které vybrala porota pod vedením PhDr. Věry Matějů. Výběr rozšíří dalších 200 promítaných fotografií, které byly vystaveny ve Svitavách. Celkem je k vidění výběr z 832 fotografií od 209 autorů a 5 kolektivů, který přináší velmi zajímavou informaci o stavu současné amatérské fotografie.

Aktuální 39. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie vyvrcholil ve Svitavách v sobotu 11. května 2019. V tento den se konalo vyhlášení výsledků a zahájení výstavy největší amatérské fotografické soutěže v České republice – 39. národní soutěže amatérské fotografie 2019.

Co je Národní soutěž amatérské fotografie? Soutěž, jejíž kvalita a obliba dovolila, aby se stala soutěží, která bez přerušení existuje již 49 let. Národní soutěž od svého vzniku v roce 1970 prodělala samozřejmě nejrůznější změny. První ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO a konaly se jednou za dva roky. Co se však nezměnilo, je zájem fotografů o tuto soutěž, skutečnost, že soutěž vychovala mnoho špičkových amatérských fotografů (M. Borovička, F. Dostál, J. Anděl, L. Dušková, J. Platenka a řada dalších), stejně jako se v jejích začátcích soutěží účastnili pozdější profesionálové jako D. Kyndrová, L. Kamarád, P. Moško či V. Birgus. Přínos soutěže tedy není jen ve vzájemném setkávání a seznámení s tvorbou, ale především ve výchovném působení a zvyšování povědomí o kultuře fotografie.

Základní informace

Národní soutěž amatérské fotografie 
Místo: malá galerie Czech Photo Centre (Seydlerova 2835/4, Praha 5 – Stodůlky, 100m od stanice metra Nové Butovice) 
Datum trvání výstavy: 10. 7. – 11. 8. 2019

Vstupné na výstavu: 80 Kč/ 40 Kč (snížené vstupné)

Foto: Livio Zanotto

You may also like...