Další pomoc od Nadace Olgy Havlové, rozdělila 4,5 milionu korun seniorům a nevyléčitelně nemocným

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) schválila finanční podporu pro 30 projektů v programu Paliativní péče za 1 695 150 Kč a z programu Senior podpořila 52 projektových žádostí v celkové částce 2 789 071 Kč.

Ani v době pandemie nepolevujeme v pomoci tam, kde je jí nejvíce potřeba a v této době navíc zaznamenáváme zvýšený zájem neziskových organizací a vyšší počet žádostí. Proto jsme hned po vyhlášení nouzového stavu otevřeli mimořádný program na pomoc seniorům, kde jsme rozdělili na terénní sociální služby již přes dva miliony korun,“ prozrazuje ředitelka VDV Monika Granja.

Veškeré projekty VDV i v době pandemie pokračují dál. Výsledkem je nyní schválená podpora pro 82 neziskových organizací s celkovou částkou téměř 4,5 milionu korun. Peníze půjdou na úhradu zdravotnických či kompenzačních pomůcek, vybavení zařízení pro seniory, ale i na péči o nevyléčitelně nemocné pacienty. „Lékařská a ošetřovatelská péče, včetně veškerých služeb, stojí v každém hospici denně průměrně 2 500 Kč. Jen 50–60 % hradí zdravotní pojišťovna, částí se podílejí soukromí dárci. Proto je každý další příspěvek potřeba, aby tato péče byla dostupná pro co nejvíce potřebných,“ dodává Monika Granja.

V programu Senior Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přiděluje prostředky na terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory, na vybavení charitních domů, domovů seniorů aj. a také na pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu. Více informací o programu najdete zde.

V programu Paliativní péče jdou prostředky na projekty, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podpora je určená pro paliativní a hospicovou péči poskytovanou v zařízeních nebo v rámci terénní služby v domácnostech umírajících.Více o programu najdete zde.

V letošním roce tak VDV v obou programech podpořil 82 neziskových organizací celkovou částkou téměř 4,5 milionu korun.

Tabulky s podpořenými projekty najdete zde.

You may also like...