Debrujáři ze ZŠ Jakutská sbírali zkušenosti v Německu

Týden strávili debrujáři z Jakutské v Německu. V Sasku si vyzkoušeli rýžování zlata a výrobu gelových svíček, navštívili Dračí jeskyni a sportovní park s minikárami a minigolfem, šikovnost a zdatnost pak poměřili na lezecké stěně a při Nonsens olympiádě. Na výletu za sportem a kreativitou žáci pilovali také německá slovíčka.

Základní škola Jakutská využila nabídku AWO Schullandheime im Vogtland, na základě které mohl Klub mladých debrujárů vycestovat do spřáteleného Limbachu. „Společně se skupinou německých dětí z Mylau měli naši žáci příležitost prožít plně nabitý program zajímavých činností a aktivit. Díky organizaci Tandem se navzájem obě skupiny seznámily a přiučily několika základním německým a českým slovíčkům. Společně prožitý týden ukončily diskotéka a příslib vzájemné písemné korespondence,“ líčí Zdenka Kočková.

Klub mladých debrujárů při ZŠ Jakutská má už několikaletou tradici a jeho smyslem  je probouzet v dětech nenucenou formou zvídavost, zájem o vědu a nové cesty k poznání. Výjezd se uskutečnil v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II), reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050.

You may also like...