Dobrá zpráva pro pivaře, letošní sklizeň chmele byla velmi dobrá

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v tuzemsku vede registr chmelnic a pěstitelé vysazují pouze tímto úřadem certifikovanou sadbu podle zákona o osivu a sadbě a zákona o ochraně chmele. Celý proces certifikace chmele je rovněž pod dohledem ÚKZÚZ. Podle údajů ÚKZÚZ bylo pěstiteli chmele v tuzemsku sklizeno 7 145 t suchého chmele, z toho v Žatecké chmelařské oblasti byla celková produkce chmele 5 277 t (73,9 % z celkové produkce), v Úštěcké oblasti to bylo 934 t (13 % z celkové produkce) a v Tršické oblasti konečné číslo dosáhlo 935 t (13,1 % ze celkové produkce).

Ve chmelařských regionech byla mírná zima, k tomu suchý a nezvykle teplý duben, květen naopak chladný a na řadě míst s nadprůměrným množstvím srážek. Následoval velmi horký červen, přičemž například na meteorologické stanici v Žatci bylo naměřeno 11 tropických dnů. Následně přišel pokles teplot a sucho v první dekádě července. Srážky na konci července a srážky na začátku srpna podpořily porosty a vývoj hlávek, a to zejména u později sklízených odrůd. Velmi kladně se projevily závlahy tam, kde je dostatečný zdroj vody, tedy polohy v okolí Ohře, Vltavy a Labe. Nízké lokální srážky a nízká hladina spodních vod významně ovlivnila výnosy v oblasti Ročovska, Tuchořicka, Třebocka a na Zlonicku. Pro letošní porosty bylo ročníkově typické bohatší nasazení květů a menší hlávky, avšak s dobrým obsahem pivovarsky cenných látek.

Žatecký poloraný červeňák
Jemně aromatická odrůda Žatecký poloraný červeňák zaujímá 76,6 % z celkové produkce, tedy 5 474 t (2018 – 4 090 t, 2017 – 5 513 t). V Žatecké chmelařské oblasti bylo vyprodukováno 4 156 t, v Úštěcké oblasti 703 t a v Tršické oblasti 615 t.

Sládek, Premiant, Kazbek, Saaz Late, Agnus
Odrůdy Sládek bylo sklizeno 832 tun, což je o 67 % více než v roce 2018 při navýšení pěstební plochy o 24 ha. Průměrný výnos činil 2,42 t. Odrůdy Premiant bylo sklizeno 377 t při průměrném výnosu 1,95 t (2018 – 241 t). U odrůdy Saaz Late dosáhla sklizeň 102 t, což je o 21 t více než v uplynulém roce, přičemž plocha se od roku 2018 navýšila pouze o 1 ha. Odrůdy Kazbek bylo sklizeno 92 t, což je o 29 t více než v roce 2018 a odrůdy Agnus 136 t (2018 – 90 t).

Obsah alfa hořkých kyselin
V obsahu alfa hořkých kyselin byly v tomto roce u většiny odrůd rozdíly jak mezi oblastmi, tak i lokalitami v rámci oblastí.
U Žateckého poloraného červeňáku byl průměrný obsah alfa hořkých kyselin 3,4 % (2018 – 2,9 %, 2017 – 3,0 %), tj. přibližně 5 % nad dlouhodobým průměrem.
U odrůdy Sládek činil obsah 5,4 % (2018 – 4,3 %, 2017 – 6,2 %) a u odrůdy Premiant 7,1 % (2018 – 5,1 %, 2017 – 7,6 %). Obsahy alfy u odrůd Sládek a Premiant dosáhly meziročně vyšších hodnot, ale v porovnání s dlouhodobým průměrem jsou nižší.

Letošní chmel dosáhl napříč regiony vynikajícího zdravotního stavu a pěkné chmelové barvy. Pěstitelé chmele v České republice mají nadále zájem pokračovat v investicích do technologií sklizně chmele, výstavbě nových chmelnic a výsadbě porostů chmele, aby uspokojili poptávku po českém chmelu.

Pro zajištění dobré úrody chmele je nutné porosty stále kontrolovat a chránit proti nemocem a škůdcům aplikací vhodných přípravků pro ochranu rostlin od řezu po sklizeň. Kvalitní produkce chmele vyžaduje moderní ochranu proti chorobám a škůdcům, ta je však vážně ohrožena stále se snižujícím počtem druhů účinných látek (přípravků) na ochranu chmele vlivem tzv. cut-off mechanizmu v rámci nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Pěstitelé používají přípravky pouze v takovém množství, jaké je nezbytně nutné a efektivní. V České republice se za posledních několik let snížila spotřeba účinných látek na 1,9 kg na ha. To je oproti zemím jako Německo, Itálie, Španělsko, Belgie několikanásobně méně.

Česká chmelová stopa ve světě
Výměra, na které pěstitelé po celém světě sklízeli chmel, byla v letošním roce podle Ekonomické komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (I.H.G.C.) odhadnuta na 61 559 ha.
Česká republika nadále zastává pozici třetí největší pěstitelské země světa a je největším producentem jemně aromatického chmele na světě. Žatecký poloraný červeňák s výměrou 4 262 ha je nejrozšířenější jemně aromatickou odrůdou na světě.

Světová produkce chmele byla v listopadu t. r. odhadnuta na 127 tisíc tun chmele s produkcí alfa hořkých látek 12 073 t.

You may also like...