Dobrovolníci budou opět pomáhat na Šumavě

Patnáct dobrovolníků bude následující týden napravovat dlouhodobé škody, vzniklé historickým odvodňováním Šumavy. Dobrovolníci budou tvořit hráze a půdou zasypávat staré, umělé odtokové kanály na odvodněných rašeliništích. V oblasti Soumarského rašeliniště se tak zvýší hladina podzemní vody na úroveň nezbytnou pro plnější obnovu jeho funkcí.

Prací na rozšiřování mokřadů od 10. do 17. srpna 2019 pomohou dobrovolníci jako každý rok vzácné šumavské přírodě i zadržení vody v krajině. Kromě fyzicky náročné práce je čeká odborná exkurze, přednášky na různá témata a navazující zážitkové programy.

Bohužel ani po třiceti letech se šumavská rašeliniště nevypořádala s devastujícími zásahy z minulých let. Tehdy byla uměle odvodňována, aby se zvýšila produkce dřeva, vysušily louky pro pastvu a bylo možné těžit rašelinu. Dlouhodobě se tak narušil proces, kterým se rašeliniště přirůstá. Pouze v místech s dostatkem vody rašeliník nahoře roste a dole postupně odumírá. Odumřelé části se bez přístupu vzduchu pomalu mění v rašelinu. Právě letos je tomu dvacet let, kdy Správa Národního parku Šumava soustředěně pracuje na jejich revitalizaci. Už se podařilo obnovit zhruba 600 ha rašelinišť a jiných mokřadů a revitalizovat 13 km potoků, v nadcházejících letech pak přibude dalších 2000 ha. Důležitý podíl na tom mají i dobrovolníci.

Šumava zasahující i do Jihočeského a Západočeského kraje patří k nejrozsáhlejším pohořím střední Evropy. Téměř polovina z 25 000 hektarů rozlohy všech českých rašelinišť je přitom v jižních Čechách. Rašeliniště na Šumavě jsou zároveň považována za jedny z nejlépe dochovaných. Na šumavských slatích najdeme i četná jezírka, která skýtají nejen romantické pohledy, ale také podmínky pro život vzácných živočichů a rostlin.

Tento Týden pro les a divočinu je pátá z celkem osmi akcí, které během letošního léta Hnutí DUHA pořádá po celém území ČR od Bílých Karpat až po Šumavu. Jedná se již o 22. ročník tohoto pracovně-vzdělávacího programu, který v sobě kombinuje prvky vzdělávání o lese s praktickým zapojením účastníků do konkrétních aktivit ochrany přírody. Týdny pro les jsou součástí kampaně Zachraňme lesy, která usiluje o odolnější, původnější, druhově i věkově pestré lesy a dosud ji podpořilo přes 45 000 lidí.

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu, říká: „O týden pro les na Šumavě je každoročně obrovský zájem. Lidé mají tuto oblast rádi a rádi se do ní vrací. Stále častěji se setkáváme s účastníky, kteří si vybírají v práci dovolenou, aby mohli přijet pomoci šumavské přírodě. Dobrovolníci rádi stráví týden dovolené fyzickou prací, která je výbornou psychickou vzpruhou, relaxací a balzámem na duši.“

Lukáš Linhart, manažer komunikace projektu LIFE for MIRES, Správa NP Šumava komentoval: Dobrovolnické akce věnované záchraně mokřadů na Šumavě jsou velmi důležité – jakkoliv tu největší práci dělají profesionální firmy, dobrovolníci pomohou s menšími opravami dříve provedených revitalizací a obnovou míst, na která mechanizaci pustit nemůžeme. Je to navíc perfektní příležitost lidem problematiku vysvětlit a nadchnout je pro návrat vody do krajiny. Nejlépe pak při exkurzi, kterou vedeme do krásných lokalit s neporušeným vodním režimem.“

You may also like...