Drogerie Rossmann rozdělí v rámci charitativního projektu Kde srdce pomáhá další milion korun

Drogerie ROSSMANN přichází koncem října s další vlnou svého charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ, který je součástí její dlouhodobé strategie. Zákazníci tak mohou od 26. 10. do 22. 11. 2022 v mobilní aplikaci věrnostního programu ROSSMANN CLUB hlasovat a přidělit libovolný počet svých nevyčerpaných bodů jednomu ze tří příběhů, který je osloví nejvíce a proměnit je tak v dobrý skutek. Ve spolupráci se spolkem Babybox lze přispět k záchraně nechtěných dětských životů, s Nadací prof. Vejvodského pomoci studentům s praktickou slepotou věnovat se hudbě a dalším činnostem či se Společností pro ranou péči podpořit Sebíka i další dětí s handicapem. 

Drogerie ROSSMANN se každý den snaží přinášet svým zákazníkům do života radost a inspirovat je. Věnuje se například otázkám ekologie, vzdělávání, dobrovolnictví a dobročinnosti. A protože od slov nemá nikdy daleko k činům, spouští koncem října 2022 letošní již třetí vlnu svého charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ a s ním věnování 1 milionu korun potřebným. O tom, v jaké výši poputují darované finance opět rozhodují zákazníci drogerie ROSSMANN, kteří mohou v daném období v mobilní aplikaci věrnostního programu ROSSMANN CLUB hlasovat pro příběh, který je osloví nejvíce.

„Náš vlastní charitativní projekt KDE SRDCE POMÁHÁ vznikl v dubnu 2020 a plynule navázal na projekt Dejme úsměv dětem, během něhož bylo za 10 let přerozděleno více než 57 milionů Kč na podporu ohrožených dětí,“ komentuje Olga Stanley, manažerka komunikace sítě drogerií ROSSMANN a dodává: „Pevně věřím, že stejně jako předešlé vlny, bude i tato úspěšná a společně s našimi zákazníky se nám opět podaří pomoci těm, kteří nemají v životě takové štěstí.“ 

Babybox pro odložené děti

Babybox je zařízení sloužící v krajním případě a v nouzi, je to svým způsobem kouzelná bedýnka, která doposud zachránila již 244 bezbranných odložených dětí. Tito maličcí měli štěstí. Babybox ale stále chybí ve městě Tachov, posledním okresním městě v České republice. Zapsaný spolek Babybox – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem svoji činnost provozuje výhradně z prostředků dárců, ať už jsou jimi šlechetné společnosti, nebo jiní velkorysí dárci. Žádné příspěvky od státu nedostává. Hlasujte a svými body z věrnostního programu ROSSMANN CLUB přispějte na pořízení nových babyboxů a záchraně nechtěných dětských životů.  

Brýle OrCam pro studenty hudby se zbytky zraku 

Studium hudby je pro nevidomé, lidi s praktickou slepotou a slabozraké jednou z mála oblastí, ve které mohou v budoucnu získat uplatnění jako učitelé hudby, ladiči pian, zpěváci nebo jako muzikanti hrající na hudební nástroj. Velikou pomocí při studiu a celkově v životě při kompenzaci zraku jsou dnes moderní pomůcky s hlasovým výstupem, např. brýle OrCam s připevněnou kamerou a umělou inteligencí. Brýle se snadno ovládají, umí číst text, rozeznávat obličeje a předměty, barvy a bankovky, ale i venkovní cedule (názvy ulic) nebo oznámit aktuální datum a čas. Hlasujte a svými body z věrnostního programu ROSSMANN CLUB pomozte studentům s praktickou slepotou věnovat se hudbě a dalším činnostem, pomůcka od vás jim zásadně změní život.  

Intenzivní péče pro děti s postižením  

Čtyřletý Sebík je usměvavý kluk a je pro svoji mámu velkým zdrojem radosti, péče o něj je však náročná. Narodil se už v 25.týdnu a potýká se s genetickým onemocněním zvaným Westův syndrom a s následky dětské mozkové obrny. V důsledku předčasného narození trpí také oční vadou. Tato postižení mu neumožňují zvládat to, co umí ostatní děti v jeho věku, ale přesto je velký bojovník. Pomáhá mu poradkyně Olga ze Společnosti pro ranou péči, která pravidelně dojíždí za rodinou domů. Procvičuje se Sebíkem zrak i psychomotoriku a ukazuje mamince, jak s ním může sama doma pracovat a krůček za krůčkem zlepšovat jeho dovednosti. Poradkyně rané péče přivážejí odbornou pomoc až domů a učí rodiny s dítětem s postižením žít naplněný život. Společně pak rozvíjejí dítě tak, aby co nejlépe využilo svůj potenciál. Tato bezplatná služba se však stále dostane jen ke 3 z 10 dětí, kterým by mohla pomoci zlepšit kvalitu jejich života. Hlasujte a svými nevyčerpanými body z věrnostního programu ROSSMANN CLUB podpořte příběh jak Sebíka, tak i dalších dětí s handicapem. 

Projekt KDE SRDCE POMÁHÁ je součástí dlouhodobé strategie společnosti ROSSMANN, která propojuje charitativní činnost s dalšími aktivitami společnosti a je také úzce spojena s celkovou komunikací značky ROSSMANN – A život je krásnější. Více informací o charitativním projektu naleznete na webu www.rossmann.cz/pomahame a na sociálních sítích společnosti.

Buďte s námi tam, kde srdce pomáhá. Pomocí mobilní aplikace ROSSMANN CLUB nyní hlasujte pro jeden ze tří příběhů a pomáhejte tam, kde je to skutečně potřeba. Být silný znamená mít dobré srdce
a umět se o něj podělit s těmi, kteří si sami pomoci nemohou. Nemusíte měnit svět, stačí změnit situaci lidí, kteří to potřebují. Pomáhejte spolu s námi.

You may also like...