Druhý ročník Jarmarku chutí v Teplicích

Po úspěšném I. ročníku Jarmarku chutí v roce 2021 jsme se rozhodli zrealizovat II. ročník Jarmarku chutí pod záštitou města Teplice, tentokrát dvoudenní ve dnech 23.9. a 24.9.2022. Uzavřeli jsme spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy Praha, UJEP Ústí nad Labem, ZÚ Ústí nad Labem, Státním zdravotním ústavem Praha. Cílem je silné zastoupení odborníků a propojit studenty, širokou veřejnost přímo s přednášejícími.

Připravili jsme přednášky o výživě, trhy se zajímavými produkty, bohatý doprovodný program a vaření na podiu s Markétou Hrubešovou, Lukášem Uhrem, Honzou Heřmánkem a dalšími zajímavými hosty z kulinářského světa, soutěže pro děti o zdravé stravě, sportovní soutěže, Den zdraví – měření základních tělesných parametrů, cholesterolu, … ve spolupráci se SZÚ Praha a ZÚ Ústí nad Labem.

V přilehlém Divadelním parku bude připraveno spousta zábavy a soutěží nejen pro děti, ale i dospělé.
Pro návštěvníky Jarmarku chutí jsme připravili vzdělávací bannery, které informují o důležitosti vitamínů a minerálních látek v těle. Budou umístěné přehledně na sloupech kolonády.

V kinosále Domu kultury Teplice (Kino Květen) budou v pátek 23.9. od 10.00 – 18.00 hod. probíhat přednášky zaměřené nejen na zdraví, zdravou stravu, ale i na další palčivá témata dnešní doby.


Výživa je významný faktor životního stylu a může mít vliv na vznik a rozvoj mnoha onemocnění. Každý z nás však svou stravu může přizpůsobit a vybírat si potraviny prospěšnější pro zdraví. Správně sestavený jídelníček tak může ovlivnit nejen naše zdraví, ale také naší výkonnost, náladu a imunitu. I proto je nezbytné sdílet nové odborné poznatky jak mezi odborníky, tak směrem k široké veřejnosti.
Přednášky připravili odborníci nejen ve výživě. Každá přednáška trvá 40 minut, následně bude 20 minut prostor pro dotazy z publika.

Odborní garanti:
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. proděkan pro specializační vzdělávání a podporu veřejného zdraví, 3. LF Praha
Mgr. Miroslava Zemanová, Ph.D. odborný asistent na UJEP Ústí nad Labem

10.00 hod.  Bude pro nás dost jídla? | Mgr. Alexandra Košťálová 
11.30 hod.  Informační centrum bezpečnosti potravin Olaf Deutsch 
12.15 hod.  Ekologické zemědělství a bioprodukty | Ing. Josef Makovský, Ph.D. 
13.00 hod.  Potravinové alergie a nesnášenlivosti Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D
15.00 hod.  Střevní imunita a výživa | Mgr. Miroslava Zemanová, Ph.D. 
16.30 hod.  Pozor na nádobí! Ing. Jitka Sosnovcová
18.00 hod.  Otravy z potravy Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

26 let se koná v Teplicích jediná konference v ČR o prevenci nemocí výživou pod názvem Výživa a zdraví určena pouze pro odborníky ve výživě. Přemýšleli jsme, jak vybrané přednášky od odborníků předat široké veřejnosti, a především mladé generaci vhodnou formou. Tato doba nás přesvědčuje o tom, že je nutné vzdělávání ve výživě a zdraví. A proto jsme se rozhodli v roce 2021 uspořádat první ročník „Jarmarku chutí“. 

Jarmark chutí je ojedinělý projekt v rámci ČR, který si klade za cíl atraktivní formou prezentovat zdravý životní styl. Přijďte v pátek 23. a v sobotu 24. září na Jarmark chutí na kolonádu Domu kultury Teplice.

Vstup na Jarmark chutí je ZDARMA! 

Foto: minulý ročník Jarmarku, archív pořadatele

You may also like...