Dvě třetiny investorů očekávají v letošním roce růst majetku

Z výsledků průzkumu The Wealth Report 2023, který na přelomu roku zrealizovala realitně poradenská společnost Knight Frank mezi pěti sty respondenty z celého světa včetně České republiky, vyplývá, že čtyři z deseti osob s velmi vysokým majetkem (Ultra high-net-worth individual – UHNWI) své jmění v průběhu roku 2022 zvýšili. A to v době, která je kvůli geopolitickým, energetickým a ekonomickým šokům hodnocena jako nejhorší od 30. let 20. století.

Společnost Knight Frank na konci roku 2022 oslovila privátní bankéře a poradce v oblasti privátního kapitálu, kteří pomáhají klientům se správou majetku přesahujícího 30 milionů dolarů. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že čtyři z deseti osob z velmi vysokým majetkem zbohatli, 16 % z nich nezaznamenalo žádnou změnu. Více než dvě třetiny respondentů průzkumu očekává, že se majetek jejich klientů v roce 2023 zvýší buď nepatrně (47 %) nebo výrazně (21 %). Abychom pochopili, co je hnací silou tohoto optimismu a co by mohlo trh vyvést z rovnováhy, zeptali jsme se respondentů na největší rizika i příležitosti pro nadcházející rok. Jejich odpovědi shodně poukazují na pět hlavních témat, která budou roku 2023 dominovat. Jsou jimi inflace, přenastavení investičních strategií, příležitosti v oblasti investic do nemovitostí, geopolitické napětí a vliv velké trojky (Indie, Čína, USA).

Nemovitosti jsou pro investory velkým lákadlem – fungují totiž jako bezpečné zajištění proti inflaci a jejich vlastnictví napomáhá diverzifikaci portfolia. 46 % respondentů je proto vnímá jako nejzajímavější příležitost pro letošní rok. 33 % respondentů pak považuje za zajímavé investice do technologického sektoru (33 %) a akciových trhů (28 %). Naopak jako hrozbu pak dvě třetiny účastníků průzkumu hodnotí inflaci, jejíž výše bude určovat směr vývoje úrokových sazeb. Více než polovina respondentů též zařadila mezi hlavní rizika roku 2023 politiku nebo geopolitiku.

Co dalšího vyplynulo z průzkumu:

  • Globální pohyb byl zmírněn pandemií. Přibližně 13 % UHNWI plánuje požádat o povolení k pobytu, druhý cestovní pas nebo nové občanství, což je o 15 % méně než v minulém roce.
  • V celosvětovém měřítku je třetina celkového bohatství alokována do primárních a sekundárních rezidenčních nemovitostí. Průměrný UHNWI vlastní 4,2 rezidencí po celém světě, přičemž největší apetit mají bohatí investoři původem z Asie, kteří vlastní v průměru pět nemovitostí. V tomto roce zvažuje nákup přibližně 15 % UHNWI, oproti 21 % v předchozím roce. Apetit je nejvyšší mezi bohatými ze Středního východu. Nejraději pak bohatí nakupují nemovitosti v USA, Velké Británii, Španělsku, Austrálii a Francii.
  • Nemovitosti byly označeny jako hlavní investiční příležitost, neboť představují stabilitu v době ekonomické nejistoty. Více než pětina prostředků UHNWI je přímo investována do komerčních nemovitostí. Celosvětově dominuje sektor zdravotní péče, následován sektorem logistických a průmyslových nemovitostí a kanceláří. Nájemní bydlení a hotely první pětku uzavírají. Přibližně třetina respondentů se zajímá o každý z těchto pěti nejvýznamnějších sektorů, přičemž čím dál tím víc častěji při nákupu zohledňují zdroj energií, použité materiály a uhlíkovou stopu.
  • Umění bude i nadále nejvyhledávanějším druhem „investic z vášně“. V roce 2023 zvažuje 59 % UHNWI nákup uměleckých artefaktů. Na druhém místě jsou hodinky, které si zamýšlí pořídit 46 % respondentů, následuje víno s 39 %. Pokud jde o to, kolik za tyto investice utratí, je na prvním místě opět umění, následované klasickými automobily a vínem. 

Jak jsou na tom nejbohatší lidé v Česku?

Průzkum The Wealth Report 2023 zahrnuje také česká data. Uskutečnil se ve spolupráci s privátními bankéři a investičními specialisty KB Private Banking a umožnil nám obecné porovnání chování bohatých českých investorů s investory v celoevropském i celosvětovém měřítku.

Z hlediska alokace současného majetku je pro Českou republiku typické, že je větší část majetku konzervativně alokována v nemovitostech, ať již pro vlastní bydlení, nebo jako investice, ale také dluhopisy jsou nezastupitelnou složkou investičních portfolií českých klientů.

Vzhledem ke specifické situaci způsobené historickým vývojem, kdy bylo možné začít podnikat až od roku 1989 se většina klientů KB Privátního bankovnictví řadí k první generaci podnikatelů a jsou nyní ve fázi mezigeneračního předávní majetku na další generace. To je i důvod, proč je největší část jmění alokována v podobě vlastnění své společnosti, převážně v podobě vlastnictví samotných akcií firmy.

„S českými i zahraničními privátními klienty, kteří disponují velkým objemem prostředků, spolupracujeme v Knight Frank dlouhodobě. Jejich investiční záběr v oblasti realit je široký, zahrnuje kancelářské, retailové, industriální i multifunkční projekty. V poslední době evidujeme rostoucí zájem o segment nájemního bydlení a předpokládáme, že se v brzké budoucnosti přiblížíme trendu ve Velké Británii, kde nájemní bydlení (PRS = Private Rented Sector) představuje třetí nejvyhledávanější sektor a tvoří tak 20 % investic do komerčních nemovitostí,“ komentuje situaci na českém trhu David Sajner, partner ve společnosti Knight Frank. 

Podíl alokace současného majetku

ČR

Evropa

Svět

Akcie

14%

28%

26%

Přímé vlastnictví nemovitostí

22%

19%

21%

Dluhopisy

16%

15%

17%

Nepřímé vlastnictví nemovitostí (výnosové nemovitosti vlastněné přes fondy, SPV, trusty apod.)

27%

13%

13%

Soukromý kapitál/rizikový kapitál (venture capital)

7%

11%

9%

Investice z vášně (auta, vína apod.)

4%

5%

5%

Zlato

5%

3%

3%

Kryptoměny

2%

1%

2%

Jiné

3%

5%

7%

Zdroj: Knight Frank

Při průzkumu investičních záměrů je oproti minulému roku u českých investorů patrný pokles zájmu o investice do kanceláří. Investoři se začínají více zajímat o hotely (31 % vs 13% zájem v předchozím roce), méně překvapivý je nárůst zájmu o logistiku, která se těší velké oblibě (77 % vs 60 % o rok dříve). Velký nárůst zájmu je rovněž u domovů pro seniory (38 % vs 20 %) a zdravotnických zařízení (54 % vs 20 %). Stejně tak láká i nájemní bydlení (31 % vs 13 %).

You may also like...