E-shopové agentury investují do vlastních platforem

V následujících pěti letech se e-shopové agentury, tedy společnosti zabývající se budováním e-shopu na míru, a které disponují vlastní platformou, chystají investovat zhruba 1.8 miliardy Kč. To ve velké většině může vést v konečném důsledku ke zvýšení cen produktů na elektronických obchodech. Tři pětiny agentur navíc do vývoje vlastní platformy investují víc než 10 % svého obratu. Vyplývá to z analýzy českého a slovenského trhu, kterou provedla společnost Shopsys, jenž se soustředí na technologický vývoj a kontinuální rozvoj velkých B2C a B2B e-shopů na míru.

Téměř 80 % agentur využívá pro stavbu e-shopů na míru vlastní platformu.

Na českém a slovenském trhu působí aktuálně 242 agentur, které nabízejí řešení e-shopu na míru. Téměř 80 % z nich (tedy zhruba 190) disponuje vlastní platformou. I když se může zdát, že vysoká míra existence vlastních platforem e-shopů je pozitivním faktem, opak je pravdou. Vlastní platforma je pro drtivou většinu ČR a SR agentur velmi problematickou aktivitou. Nákladný je nejen vývoj, ale zejména dlouhodobá údržba a vylepšování. Alarmující je přitom fakt, že 9 z 10 takto fungujících agentur využívá platformy zastaralé, které ve většině případů nebudou dlouhodobě použitelné. “Takto fungující agentury vkládají finance do neustálého udržování vlastních řešení, místo aby využily platformy již osvědčené” říká Lukáš Havlásek, CEO společnosti Shopsys a dodává: “V zahraničí je poměr vlastní/cizí platforma zcela opačný. Agentury se spoléhají na platformy a frameworky třetích stran. U drtivé většiny tendrů, o které jsme se ucházeli v zahraničí, je podmínkou výběrového řízení open source platforma bez vendor locku.“

Velkým varováním je fakt, že v příštích pěti letech se podle expertních odhadů chystají agentury utratit cca 1.8 mld. korun za vývoj vlastních platforem. Vzhledem k tomu, že se jedná pro mnohé agentury o vysokou částku, kterou musí pokrýt, spousta z nich sáhne po nejběžnějším řešení Tím je konečném důsledku zdražování nákupů v e-shopech, aby mohly být tyto agentury opět ziskové.

Fakt, že má téměř každá agentura vlastní platformu, je problém i pro samotné e-shopy, jelikož se stávají oběťmi zmíněného vendor lock-inu, tj. situace, kdy existuje pouze jediný dodavatel, který je schopný s danou eshopovou platformou pracovat. “To je i další z důvodů, proč naše platforma Shopys Framework je založená na open-source. Dobře zanesené zdrojové kódy jsou přenositelné, e-shopy tak může rozvíjet naříklad jiná partnerská agentura v budoucnosti” uzavírá Havlásek ze společnosti Shopsys, která investovala do vlastní platformy více než 30 milionů korun nejen z vlastních zdrojů, ale zejména s přispěním investičního fondu Reflex Capital Ondřeje Fryce.

You may also like...