V Podnikatelském a inovačním centru hl. města Prahy konalo první zasedání inovační platformy

Poprvé se sešla první inovační platforma, ve které zasedli odborníci na podporu a rozvoj podnikání v Praze. Pocházejí jak přímo z podnikatelského sektoru, tak i z  univerzit, jež chtějí mít přesah do firemní praxe. Úterního jednání se v Podnikatelském a inovačním centru hl. města Prahy (PIC) zúčastnil i zástupce Magistrátu hl. města Prahy. Zasedání odborných skupin, kterých je celkem devět, organizuje Pražský inovační institut (Pii). 

Hlavním cílem je pozvat k jednomu stolu experty z byznysu, vědy, vzdělávání a také zástupce města, aby společně diskutovali o aktuálních trendech, překážkách i potřebách podnikání a hledali možná řešení, která by posílila pražskou ekonomiku. Závěry platformy předloží inovační manažer Prahy Tomáš Lapáček poradnímu orgánu primátora – Pražské inovační radě (PIR), která formuluje inovační politiku města a zároveň v této oblasti koordinuje spolupráci metropole s dalšími kraji ČR i s celostátní politikou výzkumu a inovací.

„Pro budoucnost Prahy je zcela klíčové, jak využijeme post-covidovou dobu. Musíme co nejlépe zkoordinovat snahu soukromého a veřejného sektoru o ekonomický restart, abychom plně využili možností, které nám nabídne pozměněný trh, ale i dotační příležitosti z evropských programů. Velmi proto vítám intenzivní aktivitu Pražského inovačního institutu a jeho partnerů, kteří dlouhodobě koncepčně promýšlejí budoucí vývoj a jsou schopni nabídnout nejen pražským podnikatelům know-how a nástroje, jak se ze současného ekonomického propadu co nejrychleji dostat opět na vrchol,“ říká Vít Šimral, radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání.

V Praze zatím neexistuje dostatečná finanční podpora ze strany města, která by cílila na rozvoj inovativních podniků. Nejen v metropoli, ale i v celé České republice je také málo soukromých investorů (tzv. angel investorů), kteří by poskytovali kapitál pro zakládání nových firem. Mladí lidé jsou k rozvoji podnikání málo motivovaní, malou podporu mají i na vysokých školách. Také startupové projekty se musejí více rozšířit. V současnosti až 90 procent nových firem vzniká v oboru IT, naopak například v life science je jich nedostatek.

“Inovace klíčí tam, kde se potkávají různé odbornosti a tam, kde se propojuje know-how a informovaní investoři. Pro toto vytváříme v Pražském inovačním institutu podmínky, a přestože šlo teprve o první jednání této platformy, diskuse byla živá a vygenerovala řadu nových podnětů ke schválení PIR. Jedná se zejména o problematiku a podporu podnikání mladých absolventů, řešení absence vědeckotechnologických parků v Praze, zacílení zejména na podporu domácích firem, které mají globální ambice a potenciál uspět na celosvětové úrovni,” uvedl k jednání inovační manažer Prahy Tomáš Lapáček.

Účastníci platformy se také shodli, že je nutné klást větší důraz na sdílení problémů a příležitostí, nejen ve formě otevřených dat ze strany samosprávy, zároveň by se však i univerzity a podniky měly otevřít vzájemné spolupráci, třeba i na bázi otevřených inovací. “K tomu nést náklady na koordinaci inovačního ekosystému se nyní Praha hrdě hlásí a jsem velmi rád, že se město zabývá zřízením grantového schématu na podporu podnikání a inovací v řádu desítek milionů korun ročně. Právě za aktivní účasti veřejné správy lze nastavit inovační prostředí Prahy do podoby skutečně funkčního ekosystému,” dodal Tomáš Lapáček.

Na čem pracuje Pražský inovační institut (Pii)? Pražský inovační institut (Pii) založilo formou zapsaného ústavu hlavní město Praha v lednu 2020. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. Od července 2020 řídí inovační institut odborník v oblasti rozvoje vzdělávání Bohumil Kartous.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...