Fond Kaufland podporující zrakově postižené rozdělil v 1. kole grantového řízení 1 269 301 korun

Fyzická i psychická rehabilitace dětí, vzdělávací program sloužící k osvojení si nezávislosti či rodinné a sportovní aktivity s průvodcem. Tyto a mnohé další služby pro zrakové postižené už letos podpořil Fond Kaufland, do něhož každoročně putuje výtěžek z vánoční sbírky pro Světlušku. V letošním 1. kole grantového řízení bylo organizacím pomáhajícím zrakově postiženým rozděleno 1 269 301 Kč. „Celkem bylo v prvním kole přispěno třiadvaceti organizacím pomáhajícím lidem s těžkými zrakovými potížemi,“ upřesnila Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland.

Společnost Kaufland se dlouhodobě snaží pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. Jedním z projektů, v nichž se výrazně angažuje, je Světluška, veřejná sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu, která pomáhá zrakově postiženým. V rámci této sbírky vznikl Fond Kaufland, který získané finanční prostředky rozděluje skrze otevřená grantová řízení. V roce 2022 pracuje s rekordní částkou 20 milionů Kč, která byla vybrána v tradiční vánoční sbírce na přelomu listopadu a prosince loňského roku.

Komise složená ze zástupců Nadačního fondu Českého rozhlasu, Kauflandu a odborníků z oblasti služeb pro těžce zrakově postižené rozdělila v rámci 1. kola grantového řízení 1 269 301 Kč organizacím pomáhajícím lidem se zrakovými potížemi po celé České republice.

Krajské ambulantní středisko Tyfloservis v Jihlavě, které poskytuje zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením v kraji Vysočina, podpořila částkou 54 tisíc Kč. Vzdělávací program zrakově postižené učí, jak žít v co nejvyšší možné míře samostatně a nezávisle. Zároveň informuje veřejnost o problematice života se zrakovým hendikepem.

Organizaci TyfloCentrum Pardubice přidělil Fond Kaufland 51 100 Kč na cykloturistický pětidenní pobyt v červnu tohoto roku v Týništi nad Orlicí a jeho okolí. Jde o rekreační aktivitu spojenou s pohybem pro osoby s těžkým zrakovým postižením, při které bude mít každý svého průvodce.

V Královehradeckém kraji byl 20 tisíci korunami podpořen sociálně rehabilitační pobyt pro těžce zrakově postižené děti , který připravuje Spolek přátel zrakově postižených dětí. Jeho cílem je fyzická i psychická rehabilitace dětí se zrakovým postižením v rámci prevence sociální izolace.

Pro Asociaci rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR působící v Praze a Libereckém kraji vyčlenil Fond Kaufland 71 500 Kč na realizaci čtyřdenního setkání rodin dětí s těžkým zrakovým postižením. Jde o odborný poznávací sportovní program zaměřený na podporu rodin. 

Podpořen byl například i spolek BC Bowlingzone, 37 000 Kč do něj putuje na přípravu zrakově postižených bowlingářů včetně příspěvku na ubytování, účasti na mistrovství České republiky či pořízení sportovního vybavení a kompenzačních pomůcek.

Podporu z otevřeného grantového řízení mohou celoročně získat jak organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo kombinovaným zrakovým postižením, tak těžce zrakově postižení jednotlivci. Nejčastěji se jedná o osobní asistence, odlehčovací a průvodcovské služby, nákup kompenzačních pomůcek nebo příspěvky na vzdělávání a volnočasové aktivity.

You may also like...