Fond vzdělání přispívá 74 znevýhodněným studentům

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s ČSOB již 27 let poskytuje studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Pravidelnou finanční podporu letos nově získalo 11 nadaných studentů středních a vysokých škol. V tomto školním roce tak stipendium z Fondu vzdělání pobírá celkem 74 mladých lidí se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů. 

„Cílem stipendijního programu je odstranit bariéry v přístupu ke vzdělání. Někteří z našich stipendistů například pocházejí z vícečetných rodin a rodiče nemají dostatek finančních možností k zajištění kvalitního vzdělání pro všechny své potomky. Proto tito mladí lidé často řeší dilema, zda ve studiu pokračovat, či nastoupit do zaměstnání a pomoci tak rodičům s rodinným rozpočtem,“ vysvětluje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

„Prostřednictvím speciálního programu s Výborem dobré vůle můžeme vzdělání dopřát i těm studentům, kteří mají ztížené podmínky pro jeho získání. V dnešní nelehké době jsme rádi, že tento společný projekt motivuje další mladé lidi a pomáhá jim v jejich uplatnění. Jedná se o náš nejstarší projekt společenské odpovědnosti a na jeho podporu a vzdělávání studentů s handicapem a také studentů z Ukrajiny jsme letos věnovali celkem 1,5 mil. korun,“ dodává za ČSOB k tomuto společnému projektu a jeho dlouhodobé podpoře Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB, který zodpovídá mj. za oblast společenské odpovědnosti.

Vysokoškolská studentka Kateřina z Hradce nad Moravicí je jednou z 11 nových studentů a studentek, kteří získali finanční příspěvek z Fondu vzdělání. „Získání stipendia pro mě znamená velkou pomoc v bydlení. Mohu si hradit jídlo, učebnice, drogerii a všechny ostatní věci spojené se studiem a bydlením. Ale také čas, který bych strávila na brigádách, mohu využít k samostudiu, praxím a volnočasovým aktivitám,“ uvádí Kateřina, která studuje Veterinární univerzitu Brno.

Od vzniku programu v roce 1995 získalo pravidelnou stipendijní podporu 653 studentů a dalších 612 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem poskytnuto přes 38 milionu korun. 

DENIS K.

Denis (19 let) pochází ze Slovenska, v České republice žije s rodinou od roku 2015. Studuje Obchodní akademii Olgy Havlové v Jánských Lázních, která je určena zdravotně znevýhodněným studentům. Denis nádherně kreslí, jeho obrázky bylo možné zhlédnout na výstavě v Bruntále, Moravském Berouně a v Praze.

1/ Co studujete a co byste rád po dokončení studia dělal?
Studuji Obchodní akademii Olgy Havlové. Již letos mám v plánu zrealizovat projekt, kdy se svým přítelem pečeme vánoční cukroví. Po škole se chci vydat směrem podnikání a jednou si otevřít farmu.

2/ Co pro Vás získání stipendia znamená? Na co peníze využijete?
Stipendium pro mě znamená možnost studovat a jít si za svým snem. Finanční obnos slouží k zaplacení internátu.

3/ Co Vás ve škole nejvíc baví?
Ve škole mě nejvíc baví matematika, protože mám tu nejlepší učitelku na světě.

4/ Co Vás baví mimo školu, jaké máte koníčky?
Momentálně se věnuji škole a za svůj nejoblíbenější koníček považuji čas se svými přáteli. 

5/ Jaký je Váš největší sen, který byste si chtěl splnit?
Mým snem je mít vlastní farmu a dát lidem bez domova šanci žít skvostný život, kde se nebudou muset bát souzení či hladu. Protože si myslím, že každý by měl dostat šanci bez ohledu na jeho minulost.

KATEŘINA H. 

Kateřina (21 let) pochází z Hradce nad Moravicí a druhým rokem studuje veterinární lékařství na univerzitě v Brně. Ve volném čase ráda sportuje, jejím největším koníčkem je Taekwondo, které začala také rozhodcovat. Kromě toho Taekwondo vyučuje na základní škole jako nepovinný předmět a pomáhá při organizaci závodů. Navíc se účastní sportovních táborů jako instruktorka.

1/ Co studujete a co byste ráda po dokončení studia dělala?
Jmenuji se Kateřina a už druhým rokem studuji veterinární lékařství. O zvířata jsem se zajímala od malička. Na základní škole jsem začala jezdit a pracovat kolem koní. To mě také utvrdilo ve volbě právě veteriny. Po studiu bych se chtěla nejvíce věnovat koním, ale nechávám si otevřené i jiné možnosti, studium psů mě také zajímá.

2/ Co pro Vás získání stipendia znamená? Na co peníze využijete?
Získání stipendia pro mě znamená velkou pomoc v bydlení. Mohu si hradit jídlo, učebnice, drogerii a všechny ostatní věci spojené se studiem a bydlením. Ale také čas, který bych strávila na brigádách, mohu využít k samostudiu, praxím a volnočasovým aktivitám.

3/ Co Vás ve škole nejvíc baví?
Na studiu mám ráda čas strávený se spolužáky, můžeme se navzájem obohacovat o zkušenosti z oboru, ale také společně sdílet tíhu a krásy studia. Super jsou ty hodiny, kdy se po teorii dostaneme i k praxi, lépe si pak vše představím a pamatuji. Velký výskyt zvířat v areálu dodává studiu krásu a jedinečnost.

4/ Co Vás baví mimo školu, jaké máte koníčky?
Už přes 10 let se věnuji Taekwondu, mám vyhrazený jeden den v týdnu, kdy si chodívám zacvičit, je skvělé mít nějaký koníček, na který se můžu těšit a odreagovat se zde. Dlouho jsem se věnovala jezdectví, ale teď už na něho nemám tolik času. Ale mým asi největším koníčkem je trávení víkendů s mou rodinou. Chodíváme ven, hrajeme hry, ale také jen to, že jsme spolu, mě vždy podpoří.

5/ Jaký je Váš největší sen, který byste si chtěla splnit?
Určitě bych ráda dostudovala Veterinární lékařství, ale kromě titulu a práce bych chtěla být dobrou veterinářkou a dále rozšiřovat své zkušenosti. Také bych chtěla mít dostatek času na vše, co mě baví a na všechny blízké kolem mě. Nechtěla bych spadnout do stereotypu a spěchu v mém životě.

You may also like...