Galerie Českých center uvádí výstavu Dialog

V Galerii Českých center je k vidění pozoruhodná výstava. Netradiční formou a ojedinělým zpracováním přináší pohled známých osobností na rok 1989. Výstava představí fotografie známých osobností, které patří ke kulturním osobnostem ze tří zemí středoevropského prostoru – z České republiky, ze Slovenska a z Polska. Jedná se přímé aktéry nebo pozorovatele společenských změn, které před třiceti lety v totalitním bloku vedly k nastolení demokracie.

Umělecky jsou tyto osobnosti zachyceny na fotografiích Jána Kekeliho, Witka Orského a Dity Pepe v situacích, jež mají jistou provázanost s jejich životy a obsahem rozhovorů,  které vedla literární dokumentaristka Barbora Baronová ve stejnojmenné publikaci Dialog 1989. Atmosféru spojenou s historickým mezníkem  soudobých českých dějin popisuje v knize Saša Uhlová, Aleš Paláne, Věra Roubalová Kostlánová, Tereza Nvotová a řada dalších osobností.  

Postojově, generačně i genderově rozmanité hlasy připomínají a komentují rozhodující okamžiky a historické etapy ovlivňující svým významem celý region – vznik Charty 77, šestadvacet let trvající pontifikát Jana Pavla II., zrod polského hnutí Solidarita, sametovou revoluci, nástup prezidenta Václava Havla, rozdělení Československa, období mečiarismu, leteckou tragédii u Smolenska, ale i loňskou vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Pro každého návštěvníka, který se přijde na výstavu podívat je připraven dárek v podobě této knihy.

Výstava měla svou premiéru na Slovensku v Bánské Šťiavnici (Galerie Josefa Kolára – Bánská Stanica Contemporary, duben – červen 2019), následovalo polské uvedení v Bialymstoku (Univerzita v Bialymstoku- Galeria Arsenal duben – květen 2019) nyní se dostává do pražské Galerie Českých center. Zde bude k vidění až do 16. 10. 2019.

Foto: Livio Zanotto

You may also like...