Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha pomůže ukrajinským dětem se vzděláváním v jejich jazyce

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha ve spolupráci s Domem národnostních menšin v Praze zajišťují základní vzdělávání pro ukrajinské děti, které musely v důsledku válečného konfliktu opustit svou zemi. Prozatím je spuštěn program pro prvostupňové vzdělávání, v blízké době se ale předpokládá i zahájení výuky pro druhý stupeň. Součástí projektu budou i četné mimoškolní aktivity pro děti a jejich rodiče. Cílem této iniciativy je pomoci Městské části Praha 13, která se v důsledku příchodu uprchlíků z Ukrajiny potýká s přeplněnými kapacitami svých školek a předškolních zařízení.

Pilotní program prvostupňové třídy pro ukrajinské děti byl oficiálně zahájen 7. března 2022. Kapacita třídy pro první stupeň je stanovena na patnáct žáků a obsazeno je již deset míst. V plánu je otevřít i stejně početnou třídu druhého stupně základní školy a vyhovět i přání Městské části Prahy 13 o zajištění předškolní výuky pro ukrajinské děti, s čímž má v důsledku naplněných kapacit školek a předškolních zařízení městská část komplikace.

„Od samého začátku mimořádného exodu ukrajinských rodin na západ Evropy jsme se snažili pomoci nejen humanitární pomocí zaslanou na Ukrajinu, ale také zajištěním ubytování pro rodiny a poskytnutím vzdělávání pro děti, jež sem se svými rodiči a příbuznými přicestovaly. Z toho důvodu jsme se spojili se zástupci Domu národnostních menšin v Praze, kteří nám pomohli zajistit kontakty na ukrajinské učitele, jenž budou v těchto speciálních třídách učit a které naše škola plánuje zaměstnat,“ popisuje dílčí aktivity Šimon Zajíček, jednatel Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Ještě v průběhu tohoto týdne dojde k vytvoření stabilního rozvrhu pro třídu prvního i druhého stupně. GMVV postup koordinuje s místostarostkou pro školství, informatiku a životní prostředí RNDr. Marcelou Plesníkovou a s odborem školství na MČ-P13. Kromě vzdělávání studentů budou k dispozici odpolední aktivity pro širokou veřejnost, které budou mít za cíl pomoct ukrajinským rodinám se začleněním do české společnosti. Součástí aktivit budou sportovní kurzy, lekce jógy a obdobná zážitková odpoledne. Do těchto aktivit chce GMVV zapojit i vlastní studenty a jejich rodiče, kteří tuto pomoc již nabídli.

„Chtěl bych tímto vyjádřit veliký dík všem, kteří nám v tomto záměru pomáhají. Zejména pak našim studentům, kteří pro ukrajinské rodiny připravili uvítací balíčky, přeložili důležité informace a pomohli s těžkými prvními dny po příjezdu rodin. Dále patří veliké díky rodičům našich studentů, kteří zprostředkovali nutnou materiální pomoc při ubytování rodin a nabízejí další pomoc. V neposlední řadě bych rád poděkoval zástupcům Domu národnostních menšin, zejména paní Olze Mandové, panu Radkovi Novákovi a paní Natalii Farkaš za jejich pomoc při zajištění vzdělávání pro ukrajinské děti,“ dodává Zajíček.

Foto: archiv gymnázia

You may also like...