Historie a současnost městské části Plzeň – Nová Hospoda

Nová reprezentativní populárně naučná kniha Historie a současnost městské části Plzeň – Nová Hospoda uceleně mapuje minulost obce založené u významné Řezenské cesty, písemně zmiňované v roce 1713, rozkládající se na místě obývaném již ve střední době bronzové. Je dílem předních plzeňských odborníků a novohospodských starousedlíků, jejichž cenné příspěvky doplňuje množství dobových i současných fotografií, unikátních dokumentů i vzácných map a archiválií. 

Dějiny obcí obohacují naše kulturní prostředí a představují nezastupitelnou součást české historiografie, zejména jsou-li pojaty v souvislosti s širším dějinným kontextem. Tento cíl sleduje reprezentativní publikace o historii a proměnách městské části Plzeň-Nová Hospoda. Věnuje se nejen historickým faktům a událostem obce provázaných s minulostí Plzně, ale také dějinám každodennosti, a zároveň se dotýká i demografie, sociologie, archeologie, geografie, antropologie či etnografie.

Kolektiv autorů, významných plzeňských odborníků a specialistů – Mgr. Tomáše Bernhardta, Mgr. Karla Fouda, Mgr. Milana Metličky, PhDr. Jitky Janečkové, Mgr. Petra Sokola, Ing. Petra Náhlíka, PhDr. Marie Maderové a dalších znalců spolu s novohospodskými starousedlíky předkládá široké veřejnosti ucelený pohled na vývoj obce, jejíž území bylo osídleno již v době bronzové.

Obraz někdejší i současné každodennosti dává nahlédnout do osudů zdejších obyvatel zejména v období 19. a 20. století. Plasticky zachycuje jejich všední, sváteční, kulturní, politický, spolkový i sportovní život (zdejší TJ Sokol letos oslavil sté výročí) prožívané strasti i radosti. Seznamuje se zvyklostmi spojenými s důležitými životními událostmi, ale také s významnými osobnostmi Nové Hospody a jejího okolí. Články doplňuje množství barevných i černobílých dobových fotografií, historických záznamů, včetně první písemné zmínky z roku 1713, osobní i úřední doklady, cenné archiválie a vzácné mapy.

Publikace vznikla z touhy zachytit mizející svědectví o době minulé v zajímavé části plzeňského regionu, která si dosud uchovává víceméně vesnický ráz, ačkoliv zde pulzuje bohatý kulturní a sportovní život, utužovaný dobrými sousedskými vztahy, který podporují i zástupci městské části Plzeň 3, v jejímž obvodu se Nová Hospoda nachází. Spolu s autory se tímto dílem chtějí novohospodští podělit o to, co oni i jejich předci prožili, co formovalo a ovlivňovalo jejich život a je v mnohém podobné se zkušenostmi a prožitky každého z nás.

Kniha je věnována všem, kteří ji se zájmem budou číst a je zároveň výrazem úcty našim předkům s láskou předávaným odkazem současné i budoucím generacím. Významným dílem k jejímu vydání přispělo statutární město Plzeň v čele s primátorem Mgr. Martinem Baxou, jenž do knihy napsal úvodní slovo.

Dana Vondrášková

Knihu (formátu A 4, 144 stran na křídovém papíře s pevnou vazbou) lze zakoupit za 250 Kč denně u paní Heleny Videršperkové, K Lesu 5, Plzeň – Nová Hospoda, tel.: 723 831 175, e-mail: vidersperkova@seznam.cz

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...