Hledají se Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska

Znáte nějaký zajímavý příběh spojený s Mladoboleslavským regionem? Máte doma historický artefakt nebo archivní fotografie? Přihlaste je do výzvy Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska, kterou v rámci projektu Kultura má zelenou společně vyhlašují Nadační fond Škoda Auto a nadační fond Bohemian Heritage Fund, a pomozte vytvořit kolektivní paměť regionu. Příběhy nebo artefakty je možné přihlašovat do 31. března 2021. Výzva bude zakončena multimediálním projektem s výstavou.

„Každá rodina, spolek či zájmový klub nebo třeba tradiční regionální firma skrývají více či méně zapomenuté příběhy, které se váží k Mladoboleslavsku a stojí za to je vyprávět,“ říká Bohdan Wojnar, boleslavský patriot a člen dozorčí rady Nadačního fondu Škoda Auto.

Právě tato myšlenka stála na počátku výzvy Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska, která hledá příběhy rodin, jednotlivců, uskupení či událostí, které se vztahují k historii i současnosti regionu. „V době všech protiepidemických karanténních opatření jsme si o to silněji uvědomili, že to, co nám nikdo nemůže vzít, je naše kulturní a kolektivní identita. Touto výzvou ji chceme objevovat a posilovat,“ vysvětluje Pavel Smutný, prezident nadačního fondu Bohemian Heritage Fund.

Příběh, ale také artefakt nalezený na půdě, archivní fotografie, vzácné rarity vztahující se k lokalitě, zkrátka jakoukoliv zajímavost vztahující se k mladoboleslavskému regionu může přihlásit kdokoliv do 31. března 2021 na www.kulturamazelenou.cz, přičemž ty nejzajímavější příběhy a předměty budou finančně odměněny částkou až 30 000 korun. Kolektivní paměť Mladoboleslavska pak bude představena v příštím roce v podobě multimediálního projektu.

Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Bohemian Heritage Fund vyhlašuje také otevřenou grantovou výzvu Nové vize pro kulturu, jejímž cílem je nastartovat kulturu na Mladoboleslavsku po koronavirové krizi a najít nové možnosti a umělecké formy přizpůsobené změněným podmínkám. Tato výzva mezi žadatele rozdělí 1 100 000 korun. Zájemci mohou své projekty přihlašovat do 28. února 2021. Více informací se dozvíte na www.kulturamazelenou.cz.

Nadační fond ŠKODA AUTO byl založený v roce 2018 s cílem zatraktivnit mladoboleslavský region. Od té doby podpořil celou řadu projektů mimo jiné v oblasti dopravní bezpečnosti, rozvoje veřejného prostoru nebo zdravotnictví. V centru aktivit fondu jsou občané Mladoboleslavska, jedním z jeho klíčových programových pilířů se proto stala dlouhodobá podpora občanské společnosti

Bohemian Heritage Fund (BHF) je původní český soukromý mecenášský fond s cílem podporovat projekty tzv. vysoké kultury, které nejvyšší možnou měrou prezentují kulturní i národní dědictví a pomáhají posilovat a rozvíjet českou národní identitu, doma i v zahraničí. Vznikl v roce 2009 z popudu tří advokátů – Pavla Smutného, Jaromíra Císaře a Petra Michala a je postaven na dvou základních premisách:

  • podpora projektů, které obstojí v mezinárodním srovnání a bez pomoci fondu by vůbec nevznikly
  • stoprocentní využití finančních prostředků mecenášů pouze na podporu uměleckých projektů

Foto: Nadační fond ŠKODA AUTO

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...