Hluboká nad Vltavou má optimistický rozpočet, chystá se na novou turistickou sezónu

Optimistický a sebevědomý. Zřejmě tak by se dal nejlépe charakterizovat letošní rozpočet Hluboké nad Vltavou, který na svém posledním zasedání schválilo zastupitelstvo města. Cílem prorůstově koncipovaného rozpočtu pro rok 2021 je zřetelná snaha podpořit co nejrychlejší restart města po zkrocení koronavirové pandemie a návratu do běžného života.

„Jsme si velice dobře vědomi obrovského potenciálu, kterým naše město disponuje a který dlouhodobě systematicky budujeme. Cestovním ruchem počínaje, podnikatelských prostředím, školstvím, službami, sportem a kulturou konče. To vše se s covidem prakticky zcela zastavilo. Už dlouho sčítáme ztráty. Veškeré naše úsilí tak nyní směřuje k co nejrychlejšímu znovunastartování života na Hluboké. A to hned, jak to bude možné. Nevíme, kdy to bude, víme ale, jak to uděláme,“ konstatoval starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Tomáš Jirsa.

Podle něho by se úspory v těchto oblastech mohly městu do budoucna vymstít. „Jde vesměs o rezorty, které si vlastními silami nemohou pomoci a pokud je nyní necháme ve štychu, můžeme nenávratně přijít o řadu důležitých aktivit, které dělají Hlubokou tím, čím je. Účinná pomoc místním organizacím, podnikatelům, spolkům a dalším subjektům, čili rychlý a úspěšný restart jejich aktivit, přinese efekt, který pocítí nejen návštěvníci, ale především místní obyvatelé v podobě dalšího zkvalitnění služeb ve městě,“ zdůraznil Jirsa.

Klíčovými slovy rozpočtu jsou příspěvky a investice

Městský rozpočet, jehož příjmovou část opticky vylepšují dlouhodobě plánované investice s podílem státu, počítá s celkovými příjmy ve výši přibližně 219,1 miliónu korun a výdaji zhruba 280,8 miliónu. Schodek cirka 61,7 miliónu korun pokryjí Hlubočtí z přebytku hospodaření z minulých let. Jinými slovy z vlastních zdrojů bez úvěrů.

Základní škola

Počet obyvatel Hluboké stále roste. Před třiceti lety zde žilo okolo čtyř tisíc lidí, dnes 5200. To samozřejmě vyžaduje investice do rozvoje městské infrastruktury. Sem patří například rozšiřování mateřské školy. Loni otevřela radnice na Hluboké novou třídu mateřinky a její letošní přístavba umožní další navýšení její stávající kapacity 170 míst o dalších 40. V plánu má město i dostavbu základní školy. Rozpracovaný má mimo jiné také projekt rozšíření domova seniorů. Po loňské komplexní sedmnáctimiliónové rekonstrukci Fügnerovy ulice se letos nového kabátu dočká ulice Ruská. Plánovaná investice dosáhne zhruba 14 miliónů korun. „Mezi největší letošní investice bude patřit sanace a rozšíření skládky komunálních odpadů, které zajistí možnost jejich ukládání pro dvě budoucí generace Hlubočáků,“ uvedl starosta.

Hluboká nad Vltavou = cestovní ruch

Radní Hluboké nad Vltavou David Šťastný v této souvislosti připomněl další významné investice do restartu a následného dalšího rozvoje cestovního ruchu, kultury a sportu ve městě. „Hlavní zdroje rozvoje Infrastruktury Hluboké generuje cestovní ruch. Díky zámku jsme destinací známou po celém světě, díky cyklostezce, řece Vltavě, rybníkům a sportovištím, významnou odpočinkovou lokalitou pro obyvatele z celého širokého okolí, samozřejmě především z Českých Budějovic. Ti všichni využívají služeb našich hotelů, restaurací, sportovišť či kulturních organizací. V rozpočtu jsou tedy vyčleněny prostředky na restart těchto služeb,“ řekl Šťastný.

Ferrata

Město například plánuje vyčlenit až 800 tisíc na 30% slevové ubytovací vouchery, které bude po vzoru krajské Jihočeské centrály cestovního ruchu nabízet prostřednictvím destinačního managementu Budějovicko-Hlubocko. Dokončí rozšíření Ferraty Hluboké u Vltavy ve směru na Purkarec, kterým vznikne nejdelší přírodní lezecká trasa v ČR. Pod mostem přes Vltavu vznikne deset novým mol, které významně rozšíří možnosti kotvení lodí v této části řeky. Kapacita zdejšího veřejného přístavu je už totiž prakticky naplněná.

Podle radního Hluboké Jindřicha Soukala v rozpočtu nechybí významná podpora sportu a kultury. „Na přímou podporu místních sportovních a kulturních aktivit město vyčlenilo šest miliónů korun. Tyto prostředky budou rozděleny jak na podporu činnosti jednotlivých organizací, klubů a spolků, které už delší dobu neměly šanci si cokoli vydělat, tak na podporu konkrétních akcí. Cílem je restartovat město se vším všudy a celém rozsahu tak, jako by žádný covid nikdy neexistoval. Otázkou pouze je, kdy to bude fakticky možné. My jsme na to připraveni,“ sdělil Soukal.

Město v rozpočtu nezapomnělo ani na pokračující znovuoživení Karlova hrádku u Purkarce, zříceniny gotického loveckého hrádku z druhé poloviny 14. století založeného Karlem IV. jako správního centra království v této oblasti. „Pokračovat budou další konzervační práce na zdech hrádku a v plánu je také rekonstrukce vstupního mostku. Pokud nám v tom covid nezabrání, tak dění na hrádku doplní i bohatý kulturní program,“ dodal Soukal.

You may also like...