Jaroslav Miller se stane novým rektorem Anglo-americké vysoké školy

Novým rektorem Anglo-americké vysoké školy (AAU) se stane profesor Jaroslav Miller. Své funkce v Thurn-Taxisově paláci na pražské Malé Straně se ujme 1. srpna 2021. 

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., přichází na AAU z Univerzity Palackého v Olomouci, vysoce vědecky zaměřené instituce, kterou jako rektor řídil od roku 2014. Pozici na AAU přebírá od doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc., MBA, který úspěšně provedl AAU obdobím pandemie koronaviru.

Své dlouhodobé zkušenosti s úspěšným vedením renomované univerzity a s prací v České konferenci rektorů, v níž zastával funkci místopředsedy, uplatní prof. Jaroslav Miller na AAU, jež je českou vysokou školou, která má vedle české také prestižní americkou institucionální akreditaci. 

Kromě dalšího rozvoje vědy a výzkumu bude k mým prioritám patřit rozšíření nabídky AAU o postgraduální programy. Budu rovněž usilovat o další prospěšná partnerství s významnými institucemi a společnostmi v ČR a zahraničí i o posílení étosu občanské služby. Na svého předchůdce naváži v úsilí zabezpečit zahraničním studentům, kterých je na AAU většina, rovné podmínky s českými zájemci o vysokoškolské studium,“ uvedl Jaroslav Miller a dodal: „Uvědomuji si, že přicházím v nelehkém období, které dramaticky poznamenalo celý sektor školství. Dopady jsou citelné především pro školy, které jsou závislé na otevřených hranicích a svobodě pohybu. Věřím, že se nám počty zahraničních studentů podaří rychle vrátit zpět na předpandemickou úroveň – a aktuální vývoj tento trend již potvrzuje –, a tím přispět jak k růstu internacionalizace vysokoškolského vzdělávání v České republice, tak k exportu české vzdělanosti do světa. Vzdělání v České republice má totiž mimo jiné významný exportní potenciál, bez jehož využití bude cesta k budoucí prosperitě ČR a k udržitelným veřejným financím, těžce postiženým pandemií koronaviru, delší a složitější.“ 

AAU v Praze oslavila v roce 2020 třicetileté výročí svého založení. V tuzemsku patří mezi školy s nejvyšším podílem zahraničních studentů. Čtyři pětiny z nich pocházejí z více než 80 zemí světa. Studijním jazykem je angličtina, přičemž AAU tradičně klade značný důraz na individuální způsob výuky a „real world experience“ svých studentů.

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., studoval historii a filologii na Palackého Univerzitě v Olomouci (UPOL), na Středoevropské univerzitě v Budapešti a na Oxfordské univerzitě (Lady Margareth Hall). Rektorem UPOL byl v letech 2014–2021. Jako rektor založil kampus UPOL v iráckém Kurdistánu (2018), inicioval projekt Občanské univerzity, podporující hodnoty demokracie a svobody, a podílel se na vzniku prestižního univerzitního konsorcia AURORA, které sdružuje 9 univerzit napříč EU. 

Věnuje se výzkumu zejména v oblastech rozvoje městských sídel, dějin politického myšlení a intelektuálních dějin moderního českého a slovenského exilu. Je autorem řady monografií a dalších vědeckých publikací, za které získal mnohá mezinárodní ocenění. 

Prof. Jaroslav Miller je rovněž čestným ambasadorem Fulbrightova programu v ČR, členem prestižní německé vědecké nadace Alexander von Humboldt Stiftung a hodnotitelem excelentních projektů Evropské výzkumné rady (ERC) v oblasti humanitních věd.  

Anglo-americká vysoká škola, z.ú., užívající v angličtině název Anglo-American University, byla založena v roce 1990, a je tak nejstarší soukromou vysokou školou s anglickým studijním jazykem v ČR. Nabízí studentům ve svých studijních oborech (hospodářská správa, právo, mezinárodní vztahy, humanitní studia, žurnalistika a další) výuku v souladu s americkými vzdělávacími standardy v malých, interaktivně vedených studijních skupinách.

You may also like...