Kaufland získal ocenění Ambasador kvality za rok 2021

Kaufland se stal Ambasadorem kvality České republiky za rok 2021. Obchodní řetězec získal ocenění v kategorii soukromý sektor. Česká společnost pro jakost, která soutěž vyhlašuje, vyzdvihla zejména aktivity společnosti při propagaci kvality, podporu inovací, výraznou společenskou odpovědnost a důraz na udržitelné podnikání. Zároveň byly hodnoceny také ekonomické výsledky, efektivita procesů a nastavení přístupů ke kvalitě. „Porota ocenila naše projekty týkající se zaměstnanců, hospodářských výsledků, zákaznického servisu, dále naši aktivitu v oblasti CSR, udržitelný způsob podnikání či vztahy s lokálními dodavateli,“ uvedla tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Tomáš Prouza, Renata Maierl a Stefan Hoppe

Cena Ambasador kvality je určena pro všechny organizace podnikatelského sektoru, které nadstandardně dbají na zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a dále aktivně napomáhají k šíření a propagaci kvality.

V rámci ocenění je hodnoceno 5 oblastí: ekonomické ukazatele, kvalita organizace a získané akreditované certifikáty, aktivity organizace na podporu kvality, udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitele.

Ocenění uděluje Česká společnost pro jakost, která dlouhodobě usiluje o rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality a systémů řízení. Podporou rozvoje kvality chce přispívat i k ekonomickému úspěchu firem v České republice. Jde o uznávané centrum pro vývoj, získávání a šíření poznatků pro podporu úspěšnosti organizací a zvyšování kvality života.

Ocenění vyhlášené Českou společností pro jakost za rok 2021 byly předány v pondělí 20.6.2022 na Zahradní slavnosti.

You may also like...