Kniha Petra Blažka: Happeningem proti totalitě

Hlavním tématem knihy jsou happeningy Společnosti za veselejší současnost, která působila na konci osmdesátých let 20. století jako jedna z opozičních iniciativ v Československu. Přibližuje její veřejné působení, zvolenou strategii, ohlasy ve společnosti a reakce komunistického režimu. V publikaci jsou také představeny stručné dějiny happeningu jakožto uměleckého fenoménu a jeho využívání při opoziční činnosti na konci osmdesátých let v sovětském bloku, zejména polskou Pomerančovou alternativou. Kniha obsahuje řadu dobových fotografií a archivních dokumentů, které společně se vzpomínkami pamětníků přibližují podobu pouličních happeningů a vypovídají o dobové atmosféře, ve kterých se odehrály. Předmluvu napsal spoluzakladatel Společnosti za veselejší společnost Luboš Rychvalský.

Nejznámější akcí Společnosti za veselejší současnost byl Běh ulicí Politických vězňů 1. května 1989, kterého se zúčastnilo 600 registrovaných běžců na protest proti věznění odpůrců komunistického režimu. Společnost založili Luboš Rychvalský, tehdy noční hlídač, herečka Bára Štěpánová a student a ochotník Petr Payne.

Petr Blažek (*1973) vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a v Muzeu paměti XX. století. Zabývá se československými a polskými dějinami 20. století. Je autorem řady historických studií a edic dokumentů, naposledy Živé pochodně v sovětském bloku: Politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966–1989 (2019), Lennonova zeď v Praze: Studie, rozhovory, dokumenty (2020, společně s Filipem Pospíšilem a Romanem Laubem), Hrana: Památník Jana Palacha ve Všetatech (2020, společně s Pavlou Melkovou), Duchovní střed Evropy: Dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí 1650–2020 (2020, společně s Vojtěch Pokorným), Rudé století: Století dějin Komunistické strany Československa (2021, spolueditor s Janem Kalousem).

Knihu Vydává nakladatelství Argo.

You may also like...