Kniha Petra Macka: 1989 očima 30 slavných osobností

Tato kniha není učebnicí historie. Nehodnotí, jen zaznamenává. 30 let po sametové revoluci vzpomíná na osudné události 30 osobností ze světa kultury. Těch, které už tehdy byly na vrcholu slávy, i těch, které se teprve začínaly prosazovat. Nikdo z nich ale nebyl politikem či tím, kdo by byl zasvěcen do detailů a zákulisního vyjednávání střídajících se garnitur.

Kniha nabízí mozaiku příběhů, dojmů a emocí. Co si tehdy mysleli? V co věřili? Jaká měli očekávání? Jan Potměšil, Tomáš Töpfer, Daniela Kolářová, Jan Hrušínský, Michal Suchánek, Fero Fenič, Martin Stropnický, Helena Třeštíková, Hana Zagorová a další. Takové jsou jejich autentické vzpomínky…

Foto: Petr Brodecký

Petr Macek (*23. dubna 1981) je novinář, spisovatel a televizní scenárista, v současné době působí v televizi Nova. Je mimo jiné je autorem dvou historických detek-tivních románů, pro televizi napsal scénáře ke třem desít-kám životopisných medailonů předních osobností české kultury. S řadou z nich také sepsal jejich autorizované biografie – např. se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou (Každá trampota má svou mez – Ikar 2012), s herečkou Ivou Janžurovou (Včera, dnes a zítra – Ikar 2013) nebo s režisérem Václavem Vorlíčkem (Pane vy jste režisér! – Ikar 2017).  Vydal také knihu 1968 očima 50 (Universum 2018), která je ohlédnutím 50 českých a slovenských osobností na události Pražského jara a okupaci vojsky Varšavské smlouvy roku 1968.

Vydalo Universum.