Komentář SOCR ČR k povinnému podílu českých potravin: Začneme společně pracovat na reálné podpoře našeho zemědělství a potravinářství

Dnešní vrácení novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích z důvodu odporu řady odborníků i velké části veřejnosti proti povinnému 85% podílu českých potravin na pultech obchodů považuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) za nešťastné. Česká republika novelu zákona o potravinách potřebuje, mimo jiného i proto, že přispěje k řešení otázky dvojí kvality potravin. Fakt, že se její projednávání zastavilo kvůli zcela nepřipravenému a nekoncepčnímu pozměňujícímu návrhu poslankyně Margity Balaštíkové (ANO), je účelovou hrou, jejímiž rukojmími se stávají spotřebitelé. Ti české potraviny v obchodech vyhledávají, ale musí být v dostatečné kvalitě, rozsahu i ceně. Není možné, aby se kvůli obhajobě zájmů vlastníků několika málo zemědělských a potravinářských podniků ohrozilo zásobování Česka potravinami.

Na vrácení novely zákona do druhého čtení je pozitivní jediný fakt – zabránili jsme přijetí legislativní šílenosti, povinnosti obchodu zajistit až 85% podíl českého zboží na pultech. Očekával jsem, že poslanci tento pozměňující návrh zamítnou a novelu prostě přijmou. Dlouho slibované řešení dvojí kvality se tak i nadále odkládá na neurčito,” uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, a dodal: „Dnes to mělo být 85 %, v příštím návrhu se počítá s 65 %. Je tragické, že rozhodnutí s tak zásadním dopadem na občany se dělají bez konzultace se spotřebiteli jako takovými. S těmi je v nejužším kontaktu právě obchod, my se však k informacím dostáváme pouze zprostředkovaně bez možnosti vstoupit do diskuze. Vyzývám ministerstvo zemědělství i představitele Agrární komory a Potravinářské komory k účasti na společné diskuzi u kulatého stolu, který plánujeme v nejbližší době uspořádat. Jinak to budu muset považovat za ignorování zájmů spotřebitelů se všemi důsledky, které z toho vyplývají.“

Aktuálně je Česká republika soběstačná pouze ve čtyřech potravinářských komoditách. Třeba ve vepřovém mase je to podle slov zástupců Potravinářské komory na úrovni 50,7 %, podle údajů Agrární komory dokonce pod 40 %. Ministr zemědělství sice uvádí, že je nesmyslem dovážet jablka z Jižní Ameriky, ale domácí pěstitelé ovoce a zeleniny jsou schopni zásobovat český trh pouze několik měsíců ročně. Svázat zásobování potravinami jakýmikoli legislativními limity je proto nejen nekoncepční, ale i riskantní z pohledu zajištění zásobování obyvatel.

Krize typu koronavir nebo sucho mohou způsobit tak velké výkyvy zemědělské produkce, že je bez dovozu významné části potravin neustojíme. A to nemluvím o zvýšení cen potravin a snížení rozsahu výběru, které by tento limit způsobil i bez ohledu na možné krizové období,“ zakončil T. Prouza.

You may also like...